Operasjonsoppdekking

Ugjennomtrengelig materiale for optimal sikkerhet

BARRIER® er europas ledende merke innen engangs operasjonsoppdekking. Vårt sortiment innen operasjonsoppdekking er av høy kvalitet og er utviklet for å gi best mulig barrierebeskyttelse mot bakteriell migrasjon ved alle kirurgiske inngrep. All oppdekking gir optimal sikkerhet og infeksjonskontroll. BARRIER oppdekkingssortiment tilbyr mer en 850 ulike produkter, inkludert universal- og spesialoppdekking samt et bredt spekter av tilleggsutstyr. Dette gjør det enkelt å tilpasse oppdekkingen når prosesser og prosedyrer endres.

 Vårt BARRIER sortiment, komplett med logistikkfordeler, opplæring og støtte, vil skape ringvirkninger som besparelser i tid, krefter og kostnader.

Vårt sortiment av BARRIER® spesialoppdekking...

Vi tilbyr mer enn 600 ulike typer oppdekking og sett tilpasset enhver...

Vårt sortiment av BARRIER® supplementsprodukter

Når man klargjør til operasjon er supplerende oppdekking ofte nødvendig...

Vårt sortiment av BARRIER® universaloppdekking...

Bakterier som spres fra pasientens hud til operasjonssåret er grunnen til...

Lær mer

Infeksjonsforebygging

Mer enn 1.4 millioner mennesker lider av helsetjenesterelaterte ...

Effektivitet på operasjonsstuen

I en tid med reduserte offentlige budsjetter og refusjoner, må ...

Glatt leveranse og logistikk

Vår skreddersydde logistikkløsning er en del av Mölnlycke® ...

Opplæring og støtte

Opplæring og kundestøtte er en hjørnestein i vår komplette service ...