Vårt selskap | Mölnlycke Health Care

Om oss

Hvem vi er og hva vi gjør

7.400 mennesker lokalisert i 90 forskjellige land (og stadig flere), 1.7 milliarder sårbandasjer og operasjonsartikler som brukes i behandlingen av millioner av pasienter hvert år, og 1 globalt driv: sørge for at alle kan glede seg over sin egen ekstraordinære reise. 

Mölnlycke Health Care er medlem av Medtek - Bransjeorganisasjonen for helse og velferdsteknologi.

På Mölnlycke måten

We are enthusiastic about our work, our products and services and totally dedicated to providing the best quality to patients, healthcare professionals and all our stakeholders....

Noen ord fra vår CEO

At Mölnlycke Health Care, people are at the heart of everything we do. Our passion to make life better for patients, customers and communities around the world is what drives us. It is why we seek to develop innovative ways of preventing conditions...

Life. Proud to be part of it

‘Life. Proud to be part of it.’ " er vårt selskaps merkevarebyggingskonsept som uttrykker vår følelse av stolthet og tilknytning til arbeidet hver og en av oss gjør i Mölnlycke Health Care. Dette arbeidet bidrar til noe større enn oss selv og går...

360 Magasin

Magasinet graver dypere og deler innsikt i hvordan vi bruker innovasjon, geografisk ekspansjon og forretningsutvikling for å utvide vår virksomhet. Vi fokusere også på hvordan vårt sterke fundament for omsorg, integritet og samfunnsansvar vil bli...

Kontakt oss

For å kontakte vårt hovedkontor eller andre lokale markeder, se informasjon om selskapet.

For produktreklamasjoner eller for å melde uønskede hendelser, kontakt oss via skjema "meld fra om uønskede hendelser"

 


 

Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad
0603 Oslo
Norge

Besøksadresse: 
Grensesvingen 9 , 0661 Oslo

 Tel: +47 22 70 63 70 


 

 

Kontakt oss