Fokusområder

Mölnlycke Health Care Fokusområder

Ditt forslag er av interesse for Mölnlycke hvis det samsvarer med ett eller flere av våre fokusområder og tar for seg et betydelig, udekket kundebehov eller gir en betydelig forbedring i forhold til eksisterende løsninger, eller er basert på utprøvd teknologi og kan bringes til markedet raskt.

Ditt forslag:

Forslaget må oppfylle de vilkårene og betingelsene for innlevering (link), og ideelt sett være søkt om patent for, eller dekkes av annen passende beskyttelse av åndsverk.

  • Antimikrobielle produkter og antiseptiske midler – For å aktivt redusere “bioburden” på hud og i sår
  • Smerte - Minimering av pasientens opplevelse av sårrelatert smerte
  • Arrbehandling – Måter å forebygge og behandle arrdannelse
  • Fysisk terapi – Måter å forbedre forberedelsen, rensingen og lukkingen av sår
  • Prosedyrespesifikke pakker
  • Operasjonsoppdekking
  • Operasjonsbekledning inkludert frakker, luer, avdelingsbekledning og munnbind
  • Operasjonshansker
  • Andre løsninger som tilfredstillier et udekket kundebehov, som gjør det enklere å drive helseomsorg, eller som gjør operasjonsstuen tryggere og mer effektiv, er av interesse.

Se mer på vår hjemmeside for å finne ut mer om Mölnlycke Health Care sortiment.

Kontakt oss

For å kontakte vårt hovedkontor eller andre lokale markeder, se informasjon om selskapet.

For produktreklamasjoner eller for å melde uønskede hendelser, kontakt oss via skjema "meld fra om uønskede hendelser"

 


 

Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad
0603 Oslo
Norge

Besøksadresse: 
Grensesvingen 9 , 0661 Oslo

 Tel: +47 22 70 63 70 


 

 

Kontakt oss