Om oss

Kvalitet

Verden over er Mölnlycke Health Care kjent for å levere produkter som er sikre, leverer opp til alle standarder, brukevennelige, pålitelige og effektive - vi kan leve opp til dette takket være vår lidenskap for kvalitet og produktansvarlighet.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår innsats sånn at vi lever opp til, og overgår de forvetningene som kreves av våre kunder, av de pasientene som bruker våre produkter og av myndighetene.

Kvalitetsstyringssystemer

Vi har et stramt, prosessbasert kvalitetsstyringssystem for å sikre at vi har konstante nivåer av høy kvalitet i både våre produkter og vår logistikkkjede. Vi har aktive, interne protokoller for risikohåndtering og intern revisjon. Sammen med våre globale prosesser har alle våre fabrikker lokale kvalitetssystemer som ansvarlige for lokal kvalitetsstyring og overholdelse av standardene. Vi har eksportleverandør håndteringssystem som overvåker, forbedrer og styrer våre leverandørpresentasjoner, og vi blir revidert jevnlig av våre leverandører.

Sertifisering og registreringer

Som virksomhet opprettholder vi mange forskjellige kvalitetsstyringssertifiseringer og registreringer, inkludert ISO 9001, ISO 13485 og Medical Device og Directive. Som kontrolleres regelmessig av vårt tekniske kontrollorgan, BSCI og av myndighetene rundt om i verden.

Code for Conduct

Vi har en global Code of Conduct, som fastlegger de høye, etiske krav vi stiller til våre medarbeidere. Våre leverandørstandarder dekker det vi forventer av våre leverandører mht. menneskerettigheter, miljø, helse og sikkerhet


Ms. Ooi, Product Integrity Manager i Malaysia, er en pedant for kvalitet. Hun sørger for at vi tester hver eneste Biogel® operasjonshanske for hull med luft-test. Det er takket være mennesker som Ms. Ooi at Mölnlycke setter standarden innen beskyttelse med operasjonshansker. Se Ms Ooi i aksjon under.

Etiske retningslinjer

As an international company, we have a particular duty to respect, promote, and comply with the principles of ethical and social responsibility associated with human rights, the workplace, and working conditions, not to discriminate, to maintain...

Kontakt oss

For å kontakte vårt hovedkontor eller andre lokale markeder, se informasjon om selskapet.

For produktreklamasjoner eller for å melde uønskede hendelser, kontakt oss via skjema "meld fra om uønskede hendelser"

 


 

Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad
0603 Oslo
Norge

Besøksadresse: 
Grensesvingen 9 , 0661 Oslo

 Tel: +47 22 70 63 70 


 

 

Kontakt oss