Pasientvarming

Aktiv pasientopovarming med BARRIER EasyWarm er overlegen i forhold til passiv termisk isolering

Av: Mölnlycke Health Care, september 19 2016Postet i: Pasientvarming

Resultatet av en randomisert klinisk forsøk, der en sammenlikner BARRIER EasyWarm med passiv varmeisolering, er blitt publisert i The Journal of Clinical Anesthesia. Studiet ble utført på 5 sykehus i fire europeiske land (Tyskland, Belgia, Norge og Sverige) fra 2012 til 2013. I alt ble 246 operasjonspasienter oppvarmet med enten BARRIER EasyWarm eller passiv varmeisolering perioperativt. Resultatene viser statistisk signifikant høyere kjernetemperaturer i BARRIER EasyWarm gruppen gjennom hele den perioperative perioden.

Prof. Torossian et al konkluderer med at BARRIER EasyWarm er et preoppvarmmingskonsept som kan redusere risikoen for utilsiktet, perioperativ hypotermi. Konklusjonen til forsøket er at perioperativ bruk av det selvvarmende teppet forbedrer den gjennomsnittlige perioperative kjernekroppstemperaturen, reduserer forekomsten av utilsiktet, perioperativ hypotermi og forbedrer pasientenes varmekomfort.

Studiets formål var å sammenlikne BARRIER EasyWarm teppet med passiv termisk varmeisolering (oppvarmede bomullstepper) i henhold til pasientens gjennomsnittlige perioperative kjernekropstemperatur. Denne open-label, randomiserte, kontrollerte multisenter forsøket viste at preoppvarmming i 30 minutter av kirurgiske pasienter med BARRIER EasyWarm teppet, forbedrer pasientenes gjennomsnittlige kjernekroppstemperatur i hele den perioperative perioden.

Du kan lese hele artikkelen her (221 kB PDF, åbner i et nyt vindue)

Forfatterne er:

Alexander Torossian MD, Marburg, Germany. Elke Van Gerven MD, Leuven, Belgium. Marc Van de Velde MD, Leuven, Belgium. Karin Geertsen MD, Varberg, Sweden. Bengt Horn MD, Motala, Sweden. Johan Raeder MD, Oslo, Norway.

Del dette

Mer fra den samme kategori

Pasientvarming - før, under og etter operasjon

Hvert år brukes store sykehusressurser på håndtering av den økende trusselen av postoperative...

Reduksjon av hypotermi og forbedret varmekomfort...

Reduksjon av hypotermi og forbedret varmekomfort for pasienten ved bruk av et aktivt...

Nye online-kurs om pasientoppvarming

Utilsiktet perioperativ hypotermi bør unngås. Med Mölnlyckes online-kurs om pasientoppvarming,...