Infeksjonsforebygging

Ren luft på operasjonsstuen:
Hvordan måle CFU?

Av: Mölnlycke Health Care, mars 22 2016Postet i: Infeksjonsforebygging

Glenn Lundberg er en tidligere operasjonssykepleier som nå er Klinisk spesialist/Account manager hos Mölnlycke Health Care.

Det er mye diskusjon om ren luft og CFU-nivåer (colony forming units) på operasjonsstuen. Evidens peker på viktigheten av å redusere antall CFU, som er et mål på levedyktige bakterie- eller soppceller, for å oppnå ultraren luft og redusere bakteriemengden på operasjonsstuen1,2,3.

I praksis har ikke alle sykehus tilstrekkelig erfaring eller kunnskap  til å implementere CFU-målinger over hele linjen. Derfor er det et spørsmål som ofte kommer opp i møte med hygienesykepleiere og personale: Hvordan?

I Sverige er det ofte hygiesykepleiere som foretar CFU-målinger for å få ultraren luft på operasjonsstuen.

De begynner med å kontrollere ventilasjonen, registrerer hvor mange personer det er på operasjonsstuen, kontrollerer prosedyrerene rundt hygiene og rengjøring og kontrollerer prosedyrene rundt bekledning.

De vil ofte se på prosedyrene før operasjon på sengeposten, under operasjon på operasjonsstuen og etter operasjon, når pasienten våkner opp. Det vil si, at de måler CFU-nivået før aktiviteten foregår, når den foregår og bytter til renluftsdresser og måler igjen. Det er en teknisk spesifikasjon, SIS TS 39:2012, som slår fast hvordan måle CFU-nivå, hvor agarskåler skal plasseres for å sikre at målingene nøyaktig sammenligner epler med epler.

TS gir også instruksjoner for innstillingene utstyret må ha, hvor mange målinger som bør tas og hvor lang tid agarskålen skal ha til å vokse.

Mange sykehus har luftprøvetagningsutstyr som kan gjøre CFU-målinger på operasjonsstuen, da disse sykehusene allerede måler CFU regelmessig i sine laboratorier, apotek, renrom eller sterile sentre. Noe som betyr at denne kunnskapen allerede finnes i disse organisasjonene.

Ett sykehus oppdaget at de hadde mange postoperative sårinfeksjoner på deres ortopediske avdeling. De foretok målinger og kunne se at de hadde høye CFU-nivåer. Da de visste om viktigheten av ultraren luft, ba de om råd. Jeg spurte dem om når de sist hadde hatt en tekniker til å inspisere og rense deres ventilasjonssystem, og anbefalte at de skulle begynne å bruke renluftsdresser til engangsbruk, når de utførte implantatkirurgi. De gjorde disse tiltakene og opplevde nedgang i både deres CFU-nivåer og postoperative sårinfeksjoner.

Min anbefaling er å måle CFU-nivå på operasjonsstuen regelmessig for å sikre best mulig utfall for pasientene. Hvis dere har for høye CFU-nivå på operasjonsstuen, må det igangsettes tiltak for å gjøre noe med det.  Det kan være at dere trenger å implementere nye prosedyrer. Evidens viser at det er flere faktorer som avgjør hva deres  CFU-nivåer er1,4,5. Blant disse er ventilasjon, antall ganger døren åpnes under operasjon, antall personer på operasjonsstuen og personalets bekledning6,7,8.

Andre studier viser at det kan være tilstrekkelig å endre personalets bekledning for å oppnå det ønskede nivå på under 10 CFU/m3. (Ultraren luft).

Vet du hva CFU-nivået er på deres operasjonsstue?


Referanser:

  1. Lidwell OM, et al. Ultra-clean air and antibiotics for prevention of postoperative infection: a multi-center study of 8,052 joint replacement operations. Acta Orthop Scand, 1987; 58(1): 4-13.
  2. Hoborn J. Thesis: Humans as Dispersers of Microorganisms - Dispersion Pattern and Prevention. Department of Clinical Bacteriology, Institute of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden. 1981.
  3. Swedish Technical Specification SIS-TS 39:2012. Microbiological cleanliness in the operating room – Preventing airborne contamination – Guidance and fundamental requirements.
  4. Lidwell OM, et al. Effect of ultraclean air in operating rooms on deep sepsis in the joint after total hip or knee replacement: a randomised study. BMJ1982;285:10-14.
  5. Lidwell OM, Lowbury EJL, Whyte W. Airborne contamination of wounds in joint replacement operations: the relationship to sepsis rates. J Hosp Infect 1983;4:111-31.
  6. Lippert S, Gutschik E. Bacterial sedimentation during cardiac surgery reduced by disposable clothing. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 26: 79-82.
  7. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. Reduction of contamination at total hip replacement by special working clothes. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-987.
  8. Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013.
Del dette

mere fra samme kategori

BARRIER® avdelingsbekledning i lilla

Vi vet at når det gjelder klær, så foretrekker vi å ha frihet til å velge klær som passer vår egen stil og personlighet, noe som ikke er lett...

Nytt studie av renluftsdresser

Studiet ble utført av: Piotr Kasina,  Ann Tammelin, Anne-Marie Blomfeldt, Bengt Ljungqvist, Berit Reinmüller og Carin Ottosson. Publisert i Patient...