Nytt studie av renluftsdresser | Mölnlycke Health Care

Infeksjonsforebygging

Studie viser fordeler med
engangs renluftsdresser

Av: Mölnlycke Health Care, mars 22 2016Postet i: Infeksjonsforebygging

Studiet ble utført av: Piotr Kasina,  Ann Tammelin, Anne-Marie Blomfeldt, Bengt Ljungqvist, Berit Reinmüller og Carin Ottosson. Publisert i Patient Safety in Surgery (2016) 10:1

Et observasjonsstudie viser at BARRIER engangs polypropylen renluftsdresser reduserte mengden av CFU/m3 til et signifikant lavere nivå enn to testede flergangsdresser. Studiet ble publisert i "Patient Safety in Surgery" i Januar 2016. Les hele studiet her.

I Sverige er infeksjoner i leddimplantater og proteser som løsner, den hyppigste årsaken til revisjonskirurgi etter en kneproteseoperasjon og den nest hyppigste årsaken til revisjoner etter hofteproteseoperasjoner. Konsekvensene av disse infeksjonene kan føre til store fysiske og emosjonelle smerter hos de berørte pasientene, det øker dødeligheten, det gir ekstra kostnader for helsevesenet, fører til forlengede og/eller ytterligere innleggelser og reoperasjoner.

Målet med studiet var derfor å undersøke om det var mulig å oppnå en like god luftkvalitet med et annet bekledningssystem, uten å bruke TOUL-enheter.

Studiet ble gjennomført på ortopedisk avdeling på Södersjukhuset AB, Stockholm, Sverige, i 2013. Sykehuset har 650 senger og 4 400 ansatte. Sykehuset har Nordeuropas største akuttmottak. Ortopedisk avdeling utfører over 6 000 operasjoner i året.

Tre bekledningssystemer ble testet;

  • 13 operasjoner utført med flergangs blandingsmateriale Mertex P-3477 kombinert med to TOUL-enheter
  • 13 operasjoner med flergangs olefin materiale, Olefin
  • 11 operasjoner med engangs BARRIER® Clean air suit, Mölnlycke Health Care

Det primære resultat var at BARRIER® Clean air suit hadde lavest gjennomsnittlig CFU/m3. Resultatet var signifikant lavere (p 0.009) og derfor bedre i forhold til sykehusets standard bekledning, TOUL-assistert Mertex. Engangs polypropylen bekledning er også bevist å være bedre enn flergangsbekledning i blandede materialer (Tammelin 2013). Studiet viser, at engangs polypropylen bekledningen kan redusere bakteriemengden mer enn både TOUL-assistert flergangsbekledning i blandede materialer og flergangs olefin bekledning. Med dagens priser er kostnadene for ortopedisk avdeling den samme uansett hvilket bekeldningssystem man velger.

Et engangs, polypropylen bekledningssystem kan tilby bedre CFU reduksjon enn både flergangs olefin og mobile laminær luftstrøm-enheter i kombinasjon med bomulls-/polyester bekledningssystemer.

Merk; Studien ble støttet av Ortopedisk avdeling, Stockholm South General Hospital, Sverige. Anne-Marie Blomfeldt mottok lønnskompensasjon fra Mölnlycke Health Care. Alle tre bekledningssystemer ble levert gratis av produsentene (Mölnlycke Health Care, Sverige og Textilia AB, Sverige).

Del dette

Mer fra den samme kategori

BARRIER® avdelingsbekledning i lilla

Vi vet at når det gjelder klær, så foretrekker vi å ha frihet til å velge klær som passer vår egen stil og personlighet, noe som ikke er lett...

Ren luft på operasjonsstuen: Slik måles CFU

Glenn Lundberg er en tidligere operasjonssykepleier som nå er Klinisk spesialist/Account manager hos Mölnlycke Health Care. Det er mye diskusjon...