Forebygging og behandling av trykksår | Mölnlycke Health Care

Trykksår - en global utfordring

Forebygging og behandling av trykksår

Trykksår er smertefulle sår som kan medføre kraftig redusert livskvalitet, smerter, stress og økt mortalitetsrisiko. Mölnlycke Health Cares terapeutiske tilnærming til trykksår omfatter et omfattende bibliotek over beste praksis og evidensbasert kunnskap. Les mer nedenfor eller klikk på knappene nedenfor.

Anbefalte produkter: Mepilex Border Sacrum, Mepilex Border, Mepilex Border Heel og Mepilex

Forebyggende bandasjer

Mepilex Border Sacrum can add to your HAPU prevention programme by redistributing shear forces, reducing friction, redistributing pressure and balancing the microclimate during wear time. Here’s...

Viktigheten av å forebygge

Your pressure ulcer prevention protocol is already robust and includes key elements such as risk assessment, regular positioning, selecting appropriate pressure redistribution and support surfaces....

klinisk dokumentert å redusere trykksår

C. Tod Brindle11 demonstrated that Mepilex® Border Sacrum can reduce hospital-acquired pressure ulcers by reducing shear forces and optimising microclimate. ...

Mepilex Border motvirker 4 årsaker til trykksår

When compared with no dressing and competitors’ products, Mepilex® Border Sacrum has been demonstrated to combat four extrinsic factors that can contribute to developing...

Forebygging av trykksår - problemet

HAPU occur most commonly in the ICU (12-42%), with the rate of interoperatively acquired HAPU ranging from 12% to 66% in surgical patients...

NYTT! Last ned konsensus-dokumentet

Om trykksår

Et trykksår kan defineres som en “lokal skade på hud og/eller underliggende vev, vanligvis over et benfremspring, som skyldes trykk eller trykk i kombinasjon med friksjonskrefter." En rekke tilleggsfaktorer eller forvirrende faktorer er også relatert til trykksår, men betydningen av disse faktorene er foreløpig ikke klarlagt1”.

Prevalens og insidens er grundig rapportert i litteraturen og varierer etter type pleie. Den er for eksempel ofte rapportert som høyere innenfor spesialbehandling som intensivbehandling eller eldrepleie, og korsbenet og hælen er de vanligste stedene for trykksår.

I tillegg til å forårsake smerte og stress hos pasienten, kan trykksår også være en stor byrde for helsevesen verden over, på grunn av økt behov for pleietid, sykehusinnleggelse, medisinsk utstyr og legemidler. Som et eksempel er de årlige kostnader for Storbritannias statlige helsevesen til behandling av trykksår, estimert til 1,4–2,1 milliarder pund, som er 4 % av de totale utgiftene15.

Vi fokuserer på de virkelige utfordringene for helsepersonell og har implementert en omfattende terapeutisk tilnærming til forebygging av trykksår. Dette strekker seg fra å lytte til helsepersonell og å anspore til diskusjoner og opplæringsmuligheter, til forskning og utvikling av progressive produkter. Mepilex Border er ett av produktene som i dag blir mye brukt for behandling og forebygging av trykksår.


Referanser

1. Walsh, N. et al. Pressure Ulcer Prevention of Stage 2 and Deep Tissue Injury in Critical Care: A Pilot Study. Poster presentation at the WOCN Congress, 2011.
2. Padula, W. et al. Improving the Quality of Pressure Ulcer Care With Prevention, A Cost-Effectiveness Analysis. Medical Care 2011; 49(4).

Del dette