Pasientvarming

Enkel og effektiv pasientvarming

Effektiv, kontinuerlig pasientvarming bidrar til å forhindre hypotermi. Det reduserer antallet postoperative sårinfeksjoner og øvrige komplikasjoner samt reduserer restitusjonstiden og ubehag og bekymring for pasienten. 

Løsning for effektiv pasientvarming

BARRIER® EasyWarm® aktivt selv-varmende teppe gir effektiv pasientvarming i det perioperative miljøet, spesielt forvarming, som reduserer fallet i kjernetemperatur ved innledning av anestesi. Når pakken er åpnet og teppet pakket ut, varmes det opp til brukstemperatur innen 30 minutter og opprettholder en gjennomsnittstemperatur på 44°C i opptil 10 timer1.

Det aktive selv-varmende teppet bidrar til å forhindre hypotermi1, er enkelt, raskt og tidsbesparende å ta i bruk, og er enkelt å bruke før, under og etter operasjon for enkel og effektiv pasientvarming.

Oppretthold temperaturen over tid

Et klinisk studie for å vurdere sikkerheten og effektiviteten ved bruk av BARRIER EasyWarm viser at teppet bidrar til å forhindre hypotermi.

Risiko og konsekvenser ved hypotermi

Hypotermi er en vanlig, men alvorlig bivirkning ved kirurgi og kan skje før, under eller etter operasjon, og føre til: Økt risiko for medisinske komplikasjoner, som infarkt, hjertestans og...

BARRIER® EasyWarm®

BARRIER® EasyWarm®

Effektiv, kontinuerlig pasientvarming bidrar til å forhindre hypotermi. Det reduserer antallet postoperative sårinfeksjoner og øvrige komplikasjoner samt reduserer restitusjonstiden og ubehag og bekymring for pasienten.  BARRIER® EasyWarm® aktivt selv-varmende...

Del dette