Å spare tid og penger på operasjonsstuen er en utfordring, vi kan løse dette. | Mölnlycke Health Care

Å spare tid og penger på operasjonsstuen en utfordring

Mer tid til pasientene med økt effektivitet

I en tid med reduserte statsbudsjett og refusjoner, må ledelsen ved de fleste sykehus finne måter å spare penger på. Det gjelder alle avdelinger på sykehusene, også operasjonsrommet. Et økt antall polikliniske operasjoner, kompliserte innkjøp, samt nedskjæringer på utstyr er noen av utfordringene man står overfor. Noen sykehus må greie dette til tross for at de er underbemannet, samtidig som de prøver å redusere operasjonstiden. Operasjonspersonellet arbeider kanskje lange dager for å greie dagens operasjoner, og overtidsutgiftene kan føre til budsjettoverskridelse. Dessuten er det ved noen sykehus ikke tid nok til planlegging, rapportering og oppfølging. Alt dette kan skape et stressende arbeidsmiljø, og det understreker behovet for økt effektivitet.

Les mer om hvordan vi hos Mölnlycke kan løse disse problemene ved å bidra til økt effektivitet på operasjonsrommet.

Budsjettet skal holdes

En utfordring som mange sykehus står overfor i dag, er at flere pasienter skal ha kvalitetsmessig behandling, samtidig som budsjettet er uendret eller til og med redusert. Operasjonsstuen er et av de mest kostnadskrevende områdene på alle sykehus. Og det er naturlig nok behov for at sykehusledelsen finner muligheter for innsparinger i operasjonsstuen.

Som en ytterligere illustrasjon av problemet, utgjør utgiftene til medisinsk engangsutstyr kun 3 % av de totale helsekostnadene, mens utgiftene til sykehusorganisering, som personalet, utgjør 70%. Operasjonsstuen er et av de mest ressurs- og kostnadskrevende områdene på et sykehus.

Ikke nok tid til pasientene

Det økte antallet kirurgiske inngrep, i tillegg til kompliserte innkjøp, nedbemanning og ineffektiv administrering, kan føre til mindre tid til pasientene. Verdifull tid blir ikke optimalt benyttet, og dette kan forårsake unødig stress hos helsepersonell.

Redusert tidsforbruk på operasjonsforberedelser kan imidlertid bety en vesentlig innsparing av utgifter. Mindre stress hos operasjonspersonellet kan også føre til bedre pasientutfall, samt økt trivsel på arbeidsplassen og færre oppsigelser. En ytterligere økning av effektiviteten kan oppnås ved bruk av enkelt og effektivt utstyr. Alt i alt fører dette til høyere innsparing av tid og utgifter, og derved mer tid til pasientene.

Vår løsning for bedre behandling til flere pasienter

Vår løsning for økt effektivitet på operasjonsrommet er oppbygd rundt tre hovedelementer for å øke utnyttelsen og effektiviteten, som derved vil spare tid og ressurser: prosedyrespesifikke produkter , opplæring og støtteog glatt levering og logistikk.

Vår løsning for økt effektivitet på operasjonsrommet vil hjelpe sykehuset med å frisette mer tid til pasientene og å oppnå innsparinger – i tillegg til en følelse av kontroll og en mulighet til å øke utnyttelsen og effektiviteten på operasjonsrommet. Vi hjelper dere hele veien, konfigurerer deres unike prosedyrepakker ved hjelp fra vår ekspertise og bidrar med opplæring og oppfølging. Alt dette for å sikre at vil skal greie å hjelpe dere med å øke antall operasjoner, øke effektiviteten og å gi bedre behandling til flere pasienter.

Prosedyrespesifikke produkter – konfigurering av den optimale prosedyrepakken

Prosedyrespesifikke produkter kan bidra til å øke antall operasjoner og å spare tid, innsats og ressurser. Men konfigurering av en optimal prosedyrepakke krever riktig veiledning. Hvordan en prosedyrepakke er konfigurert spiller en stor rolle for hvorvidt det vil bidra til å øke antall operasjoner og effektiviteten på operasjonsstuen.

Del dette