Optimal effektivitet på operasjonsstuen | Mölnlycke Health Care

Hvordan spare tid, arbeid og ressurser

Med tidsbesparelser på opptil 59 % vil produktiviteten på operasjonsstuene øke1

Med Mölnlycke®Prosedyrepakker og tjenester kan sykehuset gjøre tidsbesparelser på opptil 59 %.1For oss innebærer effektivitet på operasjonsstuen et fullstendig servicetilbud som kombinerer høy kvalitet, produkter som gir høyere sikkerhet, leveranse- og logistikkløsninger samt kontinuerlig støtte og opplæring for å øke produktiviteten på operasjonsstuene.

Fullstendig servicetilbud

Forbedret tids- og kostnadseffektivitet

Forbedret logistikk

Hvordan øke produktiviteten på operasjonsstuene – det er bevist at effektiviteten øker

En flernasjonal studie ledet av professor Michael Greiling, på sykehus i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Sverige, (Last ned denne studien som PDF) viste en signifikant økt effektivitet på operasjonsstuene etter innføring av Mölnlycke®Prosedyrepakker. Det ble registrert totale tidsbesparelser på opptil 59 %. Ikke bare på selve operasjonsstuen, men i hele kjeden, fra bestilling til avfallsbehandling.

Signifikante tids- og kostnadsbesparelser, så vel som et mer tilfreds personale, var blant fordelene som ble rapportert etter innføring av Mölnlycke®Prosedyrepakker.<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut> Som kjent er en standard prosedyrepakke ikke tilstrekkelig. Prosessen med utarbeidelse av pakken er ytterst viktig, siden hver eneste kundetilpassede pakke må inneholde riktige komponenter av hensiktsmessig kvalitet og i riktig mengde. Dersom de ikke gjør det, er det overhengende fare for lavere produktivitet på operasjonsstuen.

Mölnlycke har engasjert helsepersonell med operasjonserfaring som kan gi råd om konfigurering og endring av prosedyrepakker til sykehuset for å garantere optimale prosedyrepakker. Med mer enn 10 000 unike konfigurasjoner av våre prosedyrepakker og mer enn 4 millioner leverte prosedyrepakker årlig, er vi markedsledende i Europa.2

NoImage

(mm:ss)

Referanser

  1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presentert<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut> på European Association of Hospital Managers September 2010 (poster).
  2. Salgsdata, 2011
Del dette

Mölnlycke® Prosedyrepakker er virkelig...

Kundetilpassede prosedyrepakker sparer tid generelt. Dessuten kan man oppnå...

Opplæring og støtte

Opplæring og kundestøtte er en hjørnestein i vår komplette service for å sikre effektivitet på operasjonsrommet....

Glatt leveranse og logistikk

Vår skreddersydde logistikkløsning er en del av Mölnlycke® Prosedyrepakker,...

Mindre avfall er bra for miljøet

Optimalisert effektivitet på operasjonsstuen og implementering av grønne...

Mindre stress for det kirurgiske personalet

Å rekruttere og beholde et dyktig helsepersonell er en utfordring og et...

Fargekod din Mölnlycke® Prosedyrepakke...

Bruker du for mye tid på produkter og for lite tid på pasientene? Med vår...

Kundetilpassete laparoskopiske løsninger

Våre dedikerte laparoskopiske spesialister hjelper dere å definere den...