Effektivitet på operasjonsstuen

Bedre behandling til flere pasienter

Vår løsning for effektivitet på operasjonsstuen, omfatter prosedyrespesifikke produkter, opplæring og støtte,og glatt levering og logistikk vil øke utnyttelsen og effektiviteten i operasjonsstuen. Straks det er implementert, skaper det ringvirkninger som frigjør ressurser og bidrar til at sykehuset kan gi bedre behandling til flere pasienter. Dette er dokumentert.

Kundetilpassete laparoskopiske løsninger

Våre dedikerte laparoskopiske spesialister hjelper dere å definere den beste løsningen for dere. ...

Å spare tid og penger på operasjonsstuen er en utfordring

I en tid med reduserte statsbudsjett og refusjoner, må ledelsen ved de fleste sykehus finne måter å spare penger på....

Mindre stress for det kirurgiske personalet

Å rekruttere og beholde et dyktig helsepersonell er en utfordring og et reelt problem ved mange sykehus. Hvordan kan du som arbeidsgiver gjøre sykehuset mer attraktivt? Det er mange svar på dette...

Mindre avfall er bra for miljøet

Optimalisert effektivitet på operasjonsstuen og implementering av grønne retningslinjer kan hevdes å være sammenkoblet siden begge deler kan ha positiv innvirkning på sykehusets karbonfotavtrykk, for...

Glatt leveranse og logistikk

Vår skreddersydde logistikkløsning er en del av Mölnlycke® Prosedyrepakker, og vi har som mål at de riktige produktene alltid skal være tilgjengelige på riktig tidspunkt – med minimalt bruk av...

Opplæring og støtte

Opplæring og kundestøtte er en hjørnestein i vår komplette service for å sikre effektivitet på operasjonsrommet. Vårt team av kirurgiske spesialister gir daglig veiledning på stedet, undervisning og...

Fargekod din Mölnlycke® Prosedyrepakke og lager

Bruker du for mye tid på produkter og for lite tid på pasientene? Med vår fargekodeløsning for Mölnlycke® Prosedyrepakker blir produkthåndtering velorganisert og en “velsmurt maskin”. Dette gjør det...

Mölnlycke® Prosedyrepakker er virkelig kundetilpasset

Kundetilpassede prosedyrepakker sparer tid generelt. Dessuten kan man oppnå økt effektivitet på hele sykehuset. Mölnlycke®Prosedyrepakke er en fullstendig serviceløsning som kombinerer virkelig...

Optimalisert effektivitet på operasjonsstuen med våre alt-i-ett-løsninger

Med Mölnlycke®Prosedyrepakker og tjenester kan sykehuset gjøre tidsbesparelser på opptil 59 %.1For oss innebærer effektivitet på operasjonsstuen et fullstendig servicetilbud som...

 

“I nødsituasjoner kan vi få produkter inn på operasjonsstuen innen ett minutt. Det ville ikke vært mulig uten Mölnlyckes prosedyrepakker.”

Martijn Bekhuis, Logistikkassistent, Thorax centre, Medisch Spectrum Twente
 Les studiet og se filmen

 

 

“Med Mölnlyckes prosedyrepakker har vi mindre stress, mindre risiko for kontaminering og mye mindre papiravfall på operasjonsstuen.”

Nancy Hede Guldmann, Produktsjef, Urologisk operasjonsavdeling
Les studiet og se filmen 

Bedre resultater med prosedyrepakker

Mölnlycke® Prosedyrepakker er kundetilpassede

Mölnlycke® Prosedyrepakker er kundetilpassede

Mölnlycke® Prosedyrepakker er satt sammen for å inneholde alle komponenter som brukes ved et bestemt kirurgisk inngrep. Ved å gå over til prosedyrepakker i stedet for enkeltpakkende komponenter kan det genereres betydelige besparelser i tid og kostnader...

Del dette

Ringvirkningene av effektivitet på operasjonsstuen

Prosedyrespesifikke produkter øker sikkerheten

01:30 (mm:ss)