Løsninger for å redusere kostnader og risikoen for postoperative sårinfeksjoner og HAI | Mölnlycke Health Care

Høye kostnader og risiko for mikrobiell kontaminasjon

Risiko og kostnader forbundet med infeksjoner

Til enhver tid lider flere enn 1,4 millioner personer av helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI)1, noe som medfører store økonomiske kostnader og unødige lidelser hos pasientene. Verden over er så mange som 1 av 11 pasienter i sykehus blitt infisert, med potensielt livstruende utfall.1I en studie som nylig ble utført av The European Commission, ble ikke mindre enn 16 millioner ekstra sykehusdøgn tilskrevet behandling av HAI, til en kostnad av 435 pund per dag, noe som resulterer i en årlig unødig kostnad på 7 milliarder pund.3

Sykehusinfeksjoner (SSI) og helsetjenesteassosiert infeksjoner (HAI)

SSI utgjør 14 % av alle HAIog er den tredje vanligste type HAI etter urinveisinfeksjon og lungebetennelse.6Pasienter med en postoperativ sårinfeksjon har to ganger så stor sannsynlighet for fatalt utfall som ikke-infiserte pasienter.6

HAIer et alvorlig problem. I Storbritannia blir det for eksempel rapportert flere enn 300 000 tilfeller av HAI hvert år.9Årlig forårsaker HAI omtrent 5000 dødsall bare i Storbritannia.10

Ifølge en fersk rapport fra The European Centre for Disease Prevention, kan man forebygge gjennomsnittlig 20-30 % av disse nosokomiale infeksjonene som oppstår under dagens helseomsorg.11

Hvordan kirurgiske infeksjoner blir overført på operasjonsstuen.

Infeksjon i operasjonssåret skyldes overføring av mikroorganismer til såret. Overføringen kan skje ved direkte kontakt med enten pasient eller helsepersonell. Eller indirekte via luft eller ved kontakt med kontaminert medisinsk utstyr. Infeksjonskilden kan være enten pasienten selv (endogen), for eksempel pasientens egen hud. Eller infeksjonskilden kan være eksogen, vanligvis helsepersonell.9


Risikoen for mikrobiell kontaminasjon – utfordringen med MRSA

Det er estimert at så mye som en tredel av befolkningen er naturlige bærere av Staphylococcus aureus – ‘SA’ i MRSA – på huden 10. Disse bakteriene kan forårsake infeksjon i pasientens åpne sår og på andre utsatte steder.10Dette illustrerer viktigheten av å holde Staphylococcus aureus borte fra pasientens åpne sår.

MRSA, meticillin-resistent Staphylococcus aureus, er en stor utfordring for helsesektoren verden over. Når disse infeksjonene er utviklet, er de vanskelige å behandle siden de er resistente overfor flere typer antibiotika. Dette understreker behovet for å bekjempe MRSA ved hjelp av effektiv infeksjonsprofylakse.


Kostnadene av postoperativ infeksjon

De totale kostnader av sykekuservervede infeksjoner er store, og postoperative infeksjoner er den tredje vanligste infeksjonstypen i sykehus.1

I en studie som nylig ble utført av The European Commission, ble ikke mindre enn 16 millioner ekstra sykehusdøgn tilskrevet behandling av HAI, til en kostnad av 435 pund per dag, noe som resulterer i en årlig unødig kostnad på 7 milliarder pund.3

Lokaliseringen av infeksjonen spiller imidlertid en viktig rolle med tanke på de økonomiske konsekvensene. En overfladisk infeksjon på operasjonsstedet er estimert til kostnader på omtrent 400 dollar per tilfelle, sammenlignet med 30 000 dollar for en alvorlig infeksjon i eller utenom et organ.4De estimerte kostnader av postoperative sårinfeksjoner er imidlertid ofte for lave på grunn av manglende rapportering og det faktum at de fleste studier bare tar i betraktning kostnadene av det forlengede sykehusoppholdet.3, 5

Vår løsning – infeksjonprofylakse ved kirurgiske inngrep

Mölnlycke Health Cares løsning for å forebygge infeksjon følger pasientene hele veien og tilbyr helsepersonell det riktige utstyret for å kunne forebygge sykehusinfeksjon. Vårt sortiment av BARRIER®Avdelingsbekledning, BARRIER®oppdekking og sett, HiBi®Antiseptiske midlerog våre Biogel®operasjonshansker gjør det mulig for ditt sykehus å ta fatt på problemet med postoperative infeksjoner.

Referanser

  1. WHO Safety Curriculum Minimizing infection through improved infection control (http://www.who.int/patientsafety/opplæring/curriculum/who_mc_topic-9.pdf)
  2. National Audit Office. Improving Patient Care by Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report. 2004.
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Kap. 2: Healthcare-associated infections
  4. Emori; Gaynes An Overview of Nosocomial Infections, Including the Role of the Microbiolog Laboratory; American Society for Microbiology OCt. 1993, p. 428-442
  5. R, Keele; Kapittel 9; Nursing Research and Evidence – Based Practice; 10 steps to success; Jones and Bartlett; 2011
  6. Plowman R, Graves N, Griffin MAS, Roberts JA, Swan AV, Cookson B, Taylor L. 2001.The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted to selected specialities of a district general hospital in England and the national burden imposed. J of Hosp Infec. 47; 198-209
  7. National Audit Office: Management and Control of Hospital Acquired Infection in Acute NHS Trusts in England. 17. februar 2000.
  8. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Kapittel 2: Healthcare-associated infections Urban,<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>
  9. G. Ducel et al; Prevention of hospital-acquired infections; WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12
  10. Health Protection Agency, MRSA information for patients (www.hpa.org.uk).
Del dette