Puncture-indicator surgical gloving solutions to reduce risk of infection | Mölnlycke Health Care

Infeksjonsforebygging

Doble operasjonshansker med hullindikering for ekstra sikkerhet

Nøkkelen til maksimal sikkerhet er å sørge for at hull i operasjonshansker oppdages så fort som mulig. Biogel® Indicator Systemets hullindikering er tydelig1, rask1 og stor1 – alle viktige faktorer forå oppdage hull umiddelbart og den rette vei mot sikkerhet og redusert risiko for infeksjon.

Et Cochrane Review fra 2014 konkluderer med at doble hansker reduserer risikoen for hull i innerhansken med 71% sammenlignet med bruk av enkelthansker2

Samme undersøkelse konkluderer med at indikatorhansker øker oppdagelsen av hull i hansken under operasjon med 90%, sammenlignet med standard enkle eller doble hansker.2

Biogel Indicator System oppdager opptil 97% ov hanskepunksjoner3

Beskyttelse du kan se

Biogel Indicator System er unikt på den måte at det gir kraftig visuell hullindikering på tre påviste måter:

 • Tydelig1 – Fargen på innerhansken er basert på fargevitenskap, som maksimerer øyets følsomhet.
 • Raskt1 – Hanskene er utviklet for å gjøre hullet synlig så fort som mulig, og for å sikre at indikeringsområdet vokser raskt.
 • Stort1 – Biogel hullindikering er stor og synlig på avstand.

Biogel PI Micro Indicator systemet gir signifikant kraftigere indikering enn andre syntetiske dobbelthanske-kombinasjoner, som gjør hull raskt synlige.

Slik fungerer hullindikeringen

Biogel Indicator systemet består av en mørk innerhanske og en stråfarget ytterhanske.

Normalt blokkerer ytterhansken det meste av fargen til innerhansken. Når væske kommer mellom de to lagene, passerer lyset gjennom ytterhansken og viser innerhansken.

Beviset som understøtter det

Når vi snakker med helsepersonell om forebyggingsstrategier er doble hansker vårt viktigste budskap. Du kan se hvorfor ut fra disse viktige resultatene i "Cochrane Collaboration’s systematic review of double gloving2,4".

Mål

Cochrane review har som formål å:

 • fastslå om det er klinisk signifikant forskjell ved å bruke ekstra hansker for å hindre nålestikkskader under operasjon
 • vurdere om doble hansker har en negativ innvirkning på helsepersonells håndferdigheter (fingerfølsomhet)
 • undersøke om ytterligere hanskebeskyttelse reduserer antallet hull i innerhanskene

Metode

 • 34 randomiserte kontrollerte studier, som målte hanskeperforeringer, ble inkludert. Et stigende antall hanskelag (enkelt, dobbelt, trippelt) ble evaluert.2
 • Første evaluering sammenlignet enkelthansker, dobbelthansker og fargeindikeringssystemer; andre evaluering tilføyde ytterligere fire hanskemetoder (bomullshanske, kutthansker, metallvevd overhanske og trippelhansker).2
 • Risiko ble bestemt gjennom måling av perforeringer og selvrapporterte nålestikkskader. Fingerfølsomhet ble målt med selvrapportering og perforasjonsrate.2

Resultater

Single sammenlignet med doble hansker: 11 prosent av hanskene ble perforert ved bruk av enkelthansker; 3 prosent perforerte med doble hansker.

Punksjonsdeteksjon viste seg å være signifikant bedre for Biogel Punksjonsindikasjonssystem.

Evidensen bekrefter at doble hansker gir bedre beskyttelse mot utilsiktede perforeringer og nålestikkskader og fingerfølsomheten påvirkes ikke markant, når målt med antall hullstikk i ytterhanske.2,4

Resultater

Referanser

 1. MHC on file Report no. 887.
 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2
 3. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994: 81: 1480.
 4. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art No.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2 (second review 2000-2005).
Del dette

More articles on infection prevention

Høye kostnader og risiko for mikrobiell...
Høye kostnader og risiko for mikrobiell kontaminasjon

Til enhver tid lider flere enn 1,4 millioner personer...

Akselerator-frie hansker – Biogel® NeoDerm®

Hypoallergene hansker fremstilt uten kjemikalier som kalles akseleratorer...

Preoperative body wash

Incorporating patient whole body wash can reduce the risk of hospital acquired infections by nearly...

Hvordan bekjempe infeksjoner (SSI og...

Til enhver tid lider mer enn 1,4 millioner personer av HAI (helsetjenesteassosierte...

BARRIER® munnbind oppfyller EU-standardene

Denne EU-standarden fastslår at den viktigste grunnen til å bruke munnbind...