Hvordan bekjempe postoperative sårinfeksjoner og andre sykehusinfeksjoner | Mölnlycke Health Care
<p>Hvordan bekjempe infeksjoner</p>

Hvordan bekjempe infeksjoner

Sykehusinfeksjoner – som er kostnadskrevende og livstruende – kan forebygges

Til enhver tid lider mer enn 1,4 millioner personer av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner), noe som fører til store økonomiske utgifter og unødig lidelse hos pasientene. Verden over blir så mange som 1 av 11 pasienter infisert,2og det kan være en potensielt livstruende tilstand. I Europa er de gjennomsnittlige årlige kostnadene forårsaket av HAI, 66 milliarder kroner.3

Hvordan forebygge postoperative sårinfeksjoner og HAI? Vellykket infeksjonsprofylakse og beskyttelse mot SSI og HAI krever at sikkerhetsprosedyrer og -rutiner er på plass. I en studie av effekten av nosokomial kjemoterapi (SENIC) ble det funnet at intensiv infeksjonskontroll og kontrollrutiner resulterte i 32 % redusert infeksjonsrate over en femårs-periode.4Nøkkelen er å implementere rutiner på mange nivåer og å bruke riktig utstyr.

Viktigheten av å desinfisere huden

Kunnskap om SSI-ratene

Lederskap innenfor organisasjoner

Valg av riktig utstyr

Viktigheten av å desinfisere huden

Desinfisering av huden er svært viktig for å forebygge SSI, og det er anbefalt å bruke en oppløsning med 2 % klorheksidinglukonat og 70 % isopropylalkohol for å dekolonisere huden før operasjons. Dette er basert på en betydelig mengde evidens, som tyder på at dette er det optimale midlet for desinfisering av huden før operasjon.5Det er evidens for at det er pasientens egen hud som er kilden til de fleste patogener som forårsaker postoperative sårinfeksjoner 6. Å ha større fokus på huddesinfeksjon kan derfor ha stor innvirkning på infeksjonsraten.

Kunnskap om SSI-ratene

Studier har vist at forekomsten av SSI varierer fra sykehus til sykehus og for forskjellige kirurgiske inngrep.7Operasjonsteam som kjenner sine SSI-rater, kan ofte redusere dem ved å innføre en rekke grunnleggende, relativt rimelige metoder for infeksjonsprofylakse.8

Lederskap innenfor organisasjoner

Betydningen av lederskap for en vellykket bekjemping av postoperative sårinfeksjoner, kan ikke understrekes for ofte. Viktigheten av HAI-reduksjon generelt må bli anerkjent på alle nivåer innenfor organisasjonen, ved hjelp av nøkkelpersoner som vil lede an i kampen mot infeksjon. Gode ledere og solid lederskap er uhyre viktig for innføring av en best mulig praksis og en kultur hvor eliminering av HAI blir prioritert av alle ansatte.8

Bruk av riktig utstyr for optimal beskyttelse

Hos Mölnlycke Health Care er vi stolte over å ha skapt de sikrest mulige kirurgiske engangsproduktene for både pasientenes og helsepersonellets sikkerhet. Infeksjonsprofylakse er kjernen i alt vi gjør, og vi utvikler kontinuerlig nye produkter og løsninger for å kunne tilby enda bedre beskyttelse av helsepersonell og pasienter. Valg av riktige produkter er viktig for å oppnå og opprettholde vellykket infeksjonskontroll.

Biogel®operasjonshansker

Biogel®har et overlegent hullindikasjonssystemfor høyere sikkerhet. Opptil 97 % av hanskeperforasjonene blir oppdaget med Biogel hullindikasjonssystem. Dette gir ekstra sikkerhet og bidrar til å minimalisere risikoen for både pasienter og helsepersonell med hensyn til blodbårne patogener, deriblant HIV- og hepatittvirus. Totalt sett har Biogel operasjonshansker markedets beste AQL (akseptable kvalitetsnivå) når det gjelder hullfrihet.8

Det er oppdaget at doble hansker reduserer kryssinfeksjon mellom stab og pasienter under operasjon.8Doble hansker er anbefalt av US AORN (Association of Perioperative Registered Nurses) og RCS (Royal College of Surgeons of England). Studier har vist at oppdagelsen av perforasjon under kirurgi var på bekymringsfullt lave 37 % ved bruk av enkle hansker sammenlignet med 87 % med Biogel hullindikasjonssystem. Doble operasjonshansker gir signifikant redusert risiko for perforasjon av innerhanskene; 34,7 % for enkle hansker og kun 3,8 % for doble hansker.9,10

BARRIER®- operasjonsbekledning

BARRIER®operasjonsbekledning omfatter et utvalg av beskyttende og komfortable kombinasjoner, som er tilpasset ulike krav for ulike inngrep. BARRIER operasjonsfrakker er prosedyrespesifikke produkter som leveres sammenbrettet for enkel aseptisk påkledning. Operasjonsfrakker skal ikke bare hindre infeksjon i operasjonssåret. De skal også beskytte operasjonsteamet mot væskekontaminasjon. BARRIER operasjonsfrakker finnes med forskjellige beskyttelsesnivåer, fra frakker av væskeavstøtende materiale for de minst invasive operasjonene, til frakker med pustende og forsterket plastfront, ugjennomtrengelige ermer og ugjennomtrengelige sømmer, egnet for operasjoner med risiko for væskesøl. De aller tøffeste forholdene takles med en operasjonsfrakk som er ugjennomtrengelig over det hele. BARRIER operasjonsfrakker er også svært komfortable takket være det pustende og myke materialet.

Bekledningen er utviklet med tanke på både pasientenes sikkerhet og helsepersonellets komfort. Sortimentet av varmejakker og avdelingsbekledning for engangsbruk gjør det praktisk og bekvemt å få nye, rene klær hver dag. Avdelingsbekledning for engangsbruk bidrar til sykehusets infeksjonskontroll.6Clean air suits utgjør en effektiv infeksjonsbarriere og reduserer mengden av hudpartikler som bærer bakterier fra personalet til miljøet.5, 7 Se hele sortimentet av avdelingsbekledning, som også omfatter operasjonsluer og operasjonsmunnbind.

BARRIER®– operasjonsoppdekking

Alle BARRIER®oppdekkingen er designet for å sikre best mulig pasientsikkerhet ved å skape en optimal barriere mot mikrobemigrering. Effektiv infeksjonskontroll oppnås ved bruk av ugjennomtrengelig materiale når det er nødvendig, mens effektiv væskekontroll oppnås ved bruk av absorberende eller væskesamlende materiale – noe som gir et tørrere arbeidsområde. All bekledning er sammenbrettet på en måte som forenkler optimal aseptisk håndtering og påkledning, noe som også bidrar til infeksjonskontroll. BARRIER-produktene kompletteres dessuten av den best tilgjengelige service og støtte, blant annet opplæring i optimal bruk, skreddersydd levering og logistikkløsninger, alt etter behov. Se hele sortimentet av operasjonsoppdekking.

HiBi®antiseptisk middel – håndvask og helkroppsvask

Hendene er en mulig kilde til og bærer av mikroorganismer, 6og rene hender reduserer infeksjonsratene.13, 14Bruk av HiBiScrubi kombinasjon med HiBi Liquid Hand Rub+vil drepe mikroorganismer umiddelbart dersom det anvendes en effektiv metode med skrubbing og supplerende vask9. Denne kombinasjonen har effekt i opptil 6 timer.

Pasientens hud er en viktig kilde til sårkontaminasjon,6og det er derfor viktig å redusere mikrobemengden og derved infeksjonsrisikoen. Det gjøres vanligvis ved full kroppsvask før operasjonen. HiBiScrub bidrar til å forebygge sykehusinfeksjon (SSI) og helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI)10Det gir umiddelbar beskyttelse som varer i opptil 6 timer.11 HiBiScruber skånsom mot huden siden det inneholder en blanding av mykgjørere som er dermatologisk testet.12

Referanser

 1. Prevention of hospital-acquired infections; A practical guide 2nd edition; World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/emc)
 2. National Audit Office. Improving Patient Care By Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report 14 July 2004.<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>
 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections.
 4. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP et al. 1985. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemio. 121:182-205
 5. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011
 6. Brote L. 1976. Wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200 
 7. Health Protection Agency. Surveillance of surgical site infection in England. London. July 2006.<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>
 8. Under the knife;<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut> Taking a zero tolerance approach to preventable surgical site infections<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut> in UK hospitals; 2011 (http://med-nexus.co.uk/published/med nexus/media/undertheknifereportfinaljune2011.pdf)
 9. Mölnlycke Health Care Report REPR0833
 10. Judith Tanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. 2012
 11. Hayek et al, J Hosp Infec. 1986;10:165-172 
 12. Mölnlycke Health Care Report REPR0781
Del dette

Hullindikeringssystem

Takket være en farget indikatorhanske som er brukt under en strå farget hanske, vil...

Akselerator-frie hansker – Biogel® NeoDerm®

Hypoallergene hansker fremstilt uten kjemikalier som kalles akseleratorer (tiuramer,...

BARRIER® munnbind oppfyller EU-standardene

Denne EU-standarden fastslår at den viktigste grunnen til å bruke munnbind skal være...