Løsning – infeksjonsforebygging

Vellykket infeksjonskontroll bekjemper postoperative sårinfeksjoner og HAI

I en veldokumentert studie av effekten av nosokomial kjemoterapi (SENIC) ble det funnet at intensiv infeksjonskontroll og kontrollrutiner resulterte i 32 % redusert infeksjonsrate over en femårsperiode.1Mölnlycke Health Cares strategi for forebygging av infeksjoner følger pasienten din hele veien og gir helsepersonell det riktige utstyret slik at de blir bedre i stand til å forebygge postoperative infeksjoner. Produktene innenfor seriene BARRIER®og HiBi®er viktige elementer for å oppnå vellykket infeksjonskontroll2. Dette kan på sin side føre til effektiv infeksjonsprofylakse og bekjemping av HAI og postoperative sårinfeksjoner.

Overlegne produkter med hensyn til infeksjonsprofylakse

Alle operasjonsprodukter fra Mölnlycke Health Care er designet med tanke på optimal sikkerhet for pasienter og helsepersonell Infeksjonsprofylakse er kjernen i alt vi gjør, og vi utvikler kontinuerlig nye produkter og løsninger for å kunne tilby enda bedre beskyttelse av helsepersonell og pasienter.

De meget beskyttende og ugjennomtrengelige materialene i Mölnlyckes BARRIER®operasjonsoppdekkingog avdelingsbekledningskaper livsviktige barrierer mellom pasient og helsepersonell Biogel®operasjonshanskerer tilgjengelige med et indikasjonssystem for hull, som gir betydelig høyere sjanse for å oppdage et hull som skulle oppstå under operasjonen3. Å velge Mölnlycke Health Care betyr å velge optimal sikkerhet og best mulig bistand til vellykket infeksjonskontroll.

Høye kostnader og risiko for mikrobiell kontaminasjon

Til enhver tid lider flere enn 1,4 millioner personer av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjon), og kostnadene - både med tanke på lidelser og økonomiske utgifter - er enorme....

Hvordan bekjempe infeksjoner (SSI og HAI)

Til enhver tid lider mer enn 1,4 millioner personer av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner), noe som fører til store økonomiske utgifter og unødig lidelse hos pasientene. Verden over blir så...

Hullindikeringssystem

Takket være en farget indikatorhanske som er brukt under en strå farget hanske, vil risikoen for infeksjon bli redusert både for helsepersonell og pasient. Biogel indikator system er en dobbel-hanske løsning som er tilgjengelig i et bredt sortiment, blant annet Biogel PI Micro Indicator system og Biogel Eclipse Indicator. ...

Akselerator-frie hansker – Biogel® NeoDerm®

Hypoallergene hansker fremstilt uten kjemikalier som kalles akseleratorer (tiuramer, merkaptobenzotiazol, difenyltiourea, difenylguanidin, ditiokarbamater), kan bokstevelig talt redde karrieren til...

BARRIER® munnbind oppfyller EU-standardene

Denne EU-standarden fastslår at den viktigste grunnen til å bruke munnbind skal være å beskytte pasientene mot infeksjoner fra helsepersonalets nese og munn, og i visse situasjoner også beskytte...

Et utvalg av våre produkter for forebygging av infeksjoner

BARRIER® operasjonsfrakk ULTIMATE

BARRIER® operasjonsfrakk ULTIMATE

BARRIER® operasjonsfrakk ULTIMATE gir den optimale kombinasjonen av beskyttelse og komfort, da materialet er mykt og pustende, samtidig som det er svært væskeavvisende. BARRIER ULTIMATE er tilpasset de mest krevende kirurgiske inngrep. Last ned produktblad BARRIER® operasjonsfrakk...

BARRIER® Hybrid kardiovaskulær oppdekking

BARRIER® Hybrid kardiovaskulær oppdekking

BARRIER® Hybrid kardiovaskulær oppdekking er spesielt designet for å passe behovene for en Hybrid operasjonsstue. Det er en alt-i-ett løsning som gjør det mulig for en person å drapere. Dermed sparer man tid i forhold til draperingsteknikker som krever...

Biogel PI Indicator® System

Biogel PI Indicator® System

Biogel PI Indicator® System er sterile dobbeltpakkede syntetiske/polyisoprenoperasjonshansker som består av en blå innerhanske kombinert med Biogel® PIytterhanske. 

Referanser

  1. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP et al. 1985. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemio. 121:182-205.
  2. Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172
  3. Tanner, J. and H. Parkinson, Double gloving to reduce surgical cross-infection.
    Cochrane Database Syst Rev, 2002(3): p. CD003087.

 

1.       Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172 

Del dette

Slik vasker du med HiBiSrub

Kort film om Hibi fra Hammersmith Hospital

03:08 (mm:ss)