Diabetiske fotsår, forebygging og behandling | Mölnlycke Health Care

Diabetiske fotsår - en global utfordring

Den diabetiske fot - forebygging og behandling av sår

Forekomsten av diabetes øker stadig, og i 2030 antar man at hele 439 millioner mennesker vil ha sykdommen1 Diabetikere er utsatt for hyppige og ofte alvorlige fotproblemer, som sår, og har en relativt høy risko for infeksjon, koldbrann og amputasjon. Mölnlycke Health Cares tilnærming til dette er å tilby både behandlingsløsninger og støtte. Klikk på knappene nedenfor for å lese mer

Rask behandling av alle fotproblemer

Så tidlig som i 1986 (Edmonds et al., 1986) ble det vist at rask behandling fra helsepersonell med kunnskap om de ulike aspekter ved diabetiske fotsår, er nødvendig for å oppnå optimal tilheling....

Riktig fottøy

Sko med dårlig passform, som gnisser eller klemmer på foten,kan føre til sår og fotskade, fordi en diabetiker med redusert sensorisk evne, kanskje ikke oppdager skaden før det er for sent. ...

Opplæring av diabetikere og helsepersonell

Det er begrenset dokumentasjon fra randomiserte og kontrollerte studier om nytten av opplæring for å forebygge diabetiske fotsår. I internasjonale retningslinjer.....

Årlig visuell inspisering og identifisering av risikoføtter

IDF (2005) og The National Institute for Clinical Excellence i Storbritannia anbefaler at alle diabetikere får utført en årlig visuell vurdering av føttene, som skal omfatte...

Forekomst av diabetes

Diabetes er en stadig vanligere sykdom. Nylige estimater tyder på at omtrent 285 millioner mennesker lider av denne sykdommen globalt og at dette tallet vil øke til 439 millioner innen...

Vellykket behandling med Safetac teknologi

Fordelene ved å bruke bandasjer med Safetac-teknologi ved behandling av diabetiske fotsår er forklart under...

Vellykket behandling av vanskelighelende diabetiske fotsår

Selv om det hittil foreligger begrenset dokumentasjon, kan bruk av avansert behandling, selv om den innledningsvis er mer kostbar, forsvares for pasienter med vanskelighelende diabetiske fotsår. Med...

Vellykket undertrykksbehandling av diabetiske fotsår

Negativt trykk ved sårbehandling (NPWT) er nylig blitt anbefalt ved behandling av noen diabetiske fotsår.  Det er en ikke-invasiv metode hvor såret utsettes for...

Om diabetiske fotsår

Diabetesinsidens, komplikasjoner, fotsår

Nylige estimater viser at globalt lider omtrent 285 millioner mennesker av denne sykdommen og at dette tallet vil øke til 439 millioner innen 2030 (Shaw et al 2010).1.
Personer med diabetes er utsatt for en rekke komplikasjoner av sykdommen. Det omfatter økt insidens for kardiovaskulære sykdommer som hjerteinfarkt eller slag, og mikrovaskulære komplikasjoner som retinopati, som kan føre til blindhet, og nefropati, som kan føre til nyresvikt. En av de verste komplikasjonene av diabetes er amputasjon, og det er estimert at det globalt blir foretatt en amputasjon av en nedre ekstremitet på grunn av diabetes hvert 30. sekund og at 85 % av disse amputasjonene er foranlediget av et fotsår (International Diabetes Federation (IDF) 2005). Omtrent 15 % av alle diabetikere vil få et fotsår i løpet av livet,2og jo flere diabetikere, desto flere sår trenger behandling.
 
Et diabetisk fotsår er definert som et “åpent sår nedenfor ankelen hos en diabetiker, uansett varighet” (IDF 2005.) Fotsår utvikles som et resultat av nevropati og/eller perifer arteriesykdom, og man bruker kategoriene nevropatisk fot, iskemisk fot eller nevroiskemisk fot. En nevropatisk fot er vanligvis varm, med god blodsirkulasjon og palpabel fotpuls. Ikke-invasive tester med et 10 g monofilament eller en 128 mhz stemmegaffel vil avsløre sensorisk tap. Man finner ofte sår på fotsålen, under neglisjert callus som gir økt trykk på fotsålen. En iskemisk fot (med et iskemisk sår) er kjølig, og fotpulsen er ikke palpabel. Foten er ofte smertefull. Det er vanlig å finne sår på kanten av foten, ytterst på tærne eller på områdene rundt hælen. En nevroiskemisk fot har en kombinasjon av de ovennevnte karakteristika.

IDF hevder at forebygging og behandling av diabetiske fotproblemer skal omfatte følgende:

  - Årlig inspisering av foten
  - Identifisering av risikoføtter
  - Opplæring av diabetikere og helsepersonell
  - Riktig fottøy
  - Rask behandling av alle fotproblemer

Del dette