Brannskader - en global utfordring

Bandasjeskift kan være svært smertefult og traumatisk for brannskadepasienter

 

Brannskader kan forhindres. Til tross for dette er det et globalt helseproblem som i hovedsak oppstår i hjemmet og på jobb. I 2004 ble nesten 11 millioner menneske forbrent i en slik grad at det krevde medisinsk behandling.

Mölnlycke Health Care is tilbyr løsninger for profesjonelle helsearbeidere og deres pasienter. Om du behandler barn, delhudsbrannskader eller ansiktsskader, om du behøver en løsning for donorområder, fiksering av graft, utvidelse av graft eller etterbehandling av brannsår, har vi produkter for dette. 

Bandasjer med Safetac teknologi er er klinisk bevist å minimere smerte ved bandasjeskift.

Kostnadseffektivt med Mepilex Ag

An open, parallel, randomised, comparative, multi-centre investigation evaluating the cost effectiveness, efficacy, safety and tolerance of Mepilex® Ag versus Silvadene® in the...

Fiksering med Mepitel One

An open, prospective randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer, Mepitel® One, vs. staples and Bridal Veil used on split thickness...

Mepitel på brannskader hos barn

Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel® on children with partial-thickness scalds1. AIM: This paper presents the results of a randomised controlled clinical...

 

.

Om brannskader

Hudskade påvirker disse funksjonene negativt og øker risikoen for pasienten. Skader forårsaket av varme, som vanligvis kalles “brannskader”, gir svært alvorlige skader på huden og ødelegger hudens beskyttende funksjon. Omfattende brannskader kan derfor være en av de mest livstruende og livsendrende hendelser en person kan oppleve og stiller enorme krav til helseomsorgen. Det antas at de fleste brannskader er små, men siden mange ikke går til lege med slike skader, er det lite data som støtter denne antakelsen (Hermans, 2005). Selv ved begrensede brannskader kan hudskader åpne for inntrenging av bakterier, smerten kan være betydelig og vansirende arr kan oppstå (Rockwell et al, 1989).

Alvorlighetsgraden av den faktiske brannskaden er avhengig av to faktorer; skadens størrelse og hvor dyp vevsskade varmekilden har forårsaket. Når man anslår skadens innvirkning på pasientens helsetilstand, må man også ta i betraktning andre hendelser og helsefaktorer, som inhalasjonsskade (fra røyk og varme gasser som ble inhalert på skadetidspunktet), relaterte skader (som frakturer i ekstremiteter som har oppstått ved forsøk på å flykte fra hendelsen) og underliggende medisinske tilstander.

Typer brannskader
Brannskader kan oppstå av mange årsaker:
•    Direkte kontakt med et varmt objekt (kontakt)
•    Kontakt med en flamme eller overopphetet gass (flamme)
•    Kontakt med en varm væske (skolding)
•    Passering av høyspent strøm gjennom kroppen
•    Eksponering for kjemikalier
•    Eksponering for en strålekilde.

Les mer i den kliniske oversikten i kunnskapsdelen

Andre løsninger

Safetac teknologi

Den diabetiske fot - forebygging og behandling av sår

En terapeutisk tilnærming til forebygging og behandling av trykksår

Referanser

1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings.  Wounds UK, 2008.

2. Tengvall O et al. Memories after burn injury – The patient’s experience. Journal of burn care & research Volume 31, Number 2.

Del dette