Venøse leggsår

Svekket livskvalitet hos pasienter med venøse leggsår

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Venøse leggsår

Det innebærer et betydelig ressursforbruk og økonomiske kostnader for helsevesenet, men det er også en betydelig byrde for pasienten. Det kan gjelde både psykososialt, emosjonelt og økonomisk.

Smerte kan brukes som en indikator på sårtype, etiologi og bakteriemengde i såret.                                                                                                                                

Hoffman et al (1997) beskriver smerte som det verste ved å ha et leggsår fordi den ofte blir undervurdert. Og det kan resultere i dårlige strategier for behandling av smerte. 

WHOs tretrinns-stige for smertebehandling omfatter en rekke valgmuligheter blant smertestillende midler. 

For å minske risikoen for sosial isolasjon må smertebehandling være en vesentlig del av behandlingsplanen.

Sosial isolasjon kan skyldes en rekke faktorer. Redusert mobilitet på grunn av bandasjesystemer som kan hindre bruk av sko og potensielt øke fallrisikoen.

På grunn av sårsymptomer kan aktiviteter som vi tar for gitt, f.eks. ferier, svømming, lek med barn, være umulige.

Såret kan påvirke arbeidet i så stor grad at pasienten mister jobben, noe som kan resultere i angst, depresjon og potensielt store økonimiske problemer.

Livskvaliteten kan bli ytterligere svekket dersom pasienten ikke følger behandlingplanen sin. Dette kan skyldes svikt på vuderingstidspunktet.

Det er stort behov for bedre vurdering, diagnostisering, behandling og pleie av leggsår.
Hoffman D et al (1997) Pain in venous leg ulcers, Journal of Wound Care 6; 5, 222 – 224 6. Moffatt C et al (2007) Leg ulcer management, London Blackwell.

Referanseartiklene 2, 3 og 5 kan finnes på det britiske nettstedet
NHS Choices:

http://www.nhs.uk/Conditions/Leg-ulcer-venous/Pages/Symptoms.aspx

 

Del dette

Hva er et venøst leggsår
Hva er et venøst leggsår

Et venøst leggsår er et kronisk sår med åpning i huden og eksponert vev,...

Smerte og infeksjon
Smerte og infeksjon

Smerte er vanlig hos pasienter med kroniske sår1og er beskrevet...

Årsaker til venøse leggsår

Skadede klaffer som kan være forårsaket av traume (slik at de ikke kan...

Forebygging - Kompresjon

Kompresjonsstrømper Venøse leggsår er nesten alltid foranlediget av hudendringer som skyldes lipodermatosklerose....

Vurdering av et venøst leggsår
Vurdering av et venøst leggsår

Last ned den vedlagte PDF-filen Vurdering av et venøst...

Behandling av venøse leggsår

Last ned den vedlagte PDF-filen Behandling av et venøst leggsår

Skjema for behandling av leggsår

Last ned skjema for behandling av leggsår

Forebygging av et tilbakevendende venøst...

Residiv kan reduseres ved å notere en detaljert pasienthistorikk for å...