Venøse leggsår

Smerte og infeksjon

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Venøse leggsår

Smerte er vanlig hos pasienter med kroniske sår1og er beskrevet som ett av de verste aspektene ved å leve med et kronisk sår.2

Et venøst leggsår er utsatt for bakterieinfeksjon. Symptomer på et infisert leggsår omfatter:

  • forverret smerte
  • temperatur på 38 ºC eller høyere
  • et smertefullt, ømt og rødt område som utvikles raskt rundt såret<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>

Referanser
Klikk her

Referenser

  1. Morrison MJ, Moffatt C (2004) Leg ulcers in MJ et al (eds), Chronic wound care; A problem based learning approach.
  2. Edinburgh Mosby Anderson I (2006) Aetiology assessment and management of leg ulcers, Wound Essentials;1 20 – 37 Tiwari A et al (2003) Differential diagnosis investigation and current treatment of lower limb lymphoedema, Archives of surgery; 138, 152 – 161
  3. Charles, H. Venous leg ulcer pain and its characteristics. J Tissue Viability 2002; 12: 4, 154-15
  4. Hofman, D., Ryan, T.J., Arnold, F. et al. Pain in venous leg ulcers. J Wound Care 1997; 6: 5, 222-224. 
Del dette

Svekket livskvalitet hos pasienter med...

Det innebærer et betydelig ressursforbruk og økonomiske kostnader for helsevesenet,...

Hva er et venøst leggsår
Hva er et venøst leggsår

Et venøst leggsår er et kronisk sår med åpning i huden og eksponert vev,...

Årsaker til venøse leggsår

Skadede klaffer som kan være forårsaket av traume (slik at de ikke kan...

Forebygging - Kompresjon

Kompresjonsstrømper Venøse leggsår er nesten alltid foranlediget av hudendringer som skyldes lipodermatosklerose....

Vurdering av et venøst leggsår
Vurdering av et venøst leggsår

Last ned den vedlagte PDF-filen Vurdering av et venøst...

Behandling av venøse leggsår

Last ned den vedlagte PDF-filen Behandling av et venøst leggsår

Skjema for behandling av leggsår

Last ned skjema for behandling av leggsår

Forebygging av et tilbakevendende venøst...

Residiv kan reduseres ved å notere en detaljert pasienthistorikk for å...