Venøse leggsår

Årsaker til venøse leggsår

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Venøse leggsår

Skadede klaffer som kan være forårsaket av traume (slik at de ikke kan hindre tilbakestrømming av blodet), medfører oppsamling av venøst blod nederst i bena. Dette forårsaker venøs kongestion og vasodilatasjon.

Dette fører til at væsken blir presset ut av blodkarene og inn i vevet og skaper ødem.
Røde blodceller lekker inn i vevet og farger huden. Dette kalles hemosiderinavleiring og er et kjent tegn på venesykdom (Morrison og Moffatt, 2004),

som kan føre til hudendringer og etter hvert leggsår (Anderson 2006). Ødem er ofte et resultat av en kombinasjon av venesykdom og problemer med lymfredrenasjen, noe som kalles lymfovenøs sykdom (Tiwari et al., 2003). Det er rapportert at mer enn en tredjedel av dem som har leggsår, samtidig har lymfødem.

Referanser:
Klikk her 

Referenser

  1. Morrison MJ, Moffatt C (2004) Leg ulcers in MJ et al (eds), Chronic wound care; A problem based learning approach.
  2. Edinburgh Mosby Anderson I (2006) Aetiology assessment and management of leg ulcers, Wound Essentials;1 20 – 37 Tiwari A et al (2003) Differential diagnosis investigation and current treatment of lower limb lymphoedema, Archives of surgery; 138, 152 – 161
  3. Charles, H. Venous leg ulcer pain and its characteristics. J Tissue Viability 2002; 12: 4, 154-15
  4. Hofman, D., Ryan, T.J., Arnold, F. et al. Pain in venous leg ulcers. J Wound Care 1997; 6: 5, 222-224. 
Del dette

Svekket livskvalitet hos pasienter med...

Det innebærer et betydelig ressursforbruk og økonomiske kostnader for helsevesenet,...

Hva er et venøst leggsår
Hva er et venøst leggsår

Et venøst leggsår er et kronisk sår med åpning i huden og eksponert vev,...

Smerte og infeksjon
Smerte og infeksjon

Smerte er vanlig hos pasienter med kroniske sår1og er beskrevet...

Forebygging - Kompresjon

Kompresjonsstrømper Venøse leggsår er nesten alltid foranlediget av hudendringer som skyldes...

Vurdering av et venøst leggsår
Vurdering av et venøst leggsår

Last ned den vedlagte PDF-filen Vurdering av et venøst...

Behandling av venøse leggsår

Last ned den vedlagte PDF-filen Behandling av et venøst leggsår

Skjema for behandling av leggsår

Last ned skjema for behandling av leggsår

Forebygging av et tilbakevendende venøst...

Residiv kan reduseres ved å notere en detaljert pasienthistorikk for å...