Vurdering av trykksår

Det er viktig å kjenne til de forskjellige karakteristika for trykksår, både for å bli klar over dybden og graden av vevsskade og for å definere pleieprinsipper, deriblant bandasjevalg.

De følgende faktorer bør vurderes:

 • Grad
 • Lokalisering
 • Størrelse (lengde, bredde, dybde)
  (det kan være nyttig å fotografere såret)
 • Foreligger det underminering?
 • Sinuskanal/ tunnelering
 • Nekrotisk vev/fibrin
 • Granulerende vev
 • Eksudat
 • Smerte – er smertevurdering utført og smertelindrende strategier implementert?
 • Hudtilstanden rundt såret