Sentrale faktorer ved behandling

Sentrale faktorer ved behandling – adaptert fra National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Klassifiser såret – bruk et validert verktøy, lær opp helseteamet i spesifikke metoder som er nødvendige for pleie av pasienter med mørke hudtoner og for differensiering fra andre sår
 • Vurder og overvåk tilhelingen – vurder såret minst én gang i uken – overvåk tilhelingen ved bruk av et validert verktøy – endre behandlingsregimet når utviklingen ikke er som forventet
 • Påse at det er foretatt en vurdering av ernæringsstatus, og at dette er fulgt opp med kosttilskudd og henvisning til dietetiker
 • Vurder smerte – smerte kan forekomme både under prosedyrer og ved hvile - bruk et validert verktør for smertevurdering, som en visuell analog skala
 • Påse at strategier for adekvat smertelindring er implementert
  Det finnes verktøy for smertevurdering i "pain awareness" modulet på
  www.less-pain.com
 • Velg en hensiktsmessig støtteflate, og vær forsiktig ved endring av pasientens kroppsstilling – vær oppmerksom på spesielle behov hos intensivpasienter, overvektige pasienter eller pasienter med ryggmargsskade
 • Valg av bandasje – baser valget på det spesifikke sårets karakteristika – vurder eksudatnivå, sårsengens tilstand, infeksjon, lokalisering og   den omkringliggende hudens tilstand. Et fuktig miljø er helt nødvendig for optimal tilheling. Overvei også å velge bandasjer som gir minst mulig
  smerte og traume, som bandasjer med myk silikon
 • Vurder og behandle infeksjon
 • Overvei bruk av spesialisert behandling – som NPWT