Ytre risikofaktorer

De fire ytre risikofaktorene1, 24for vevsskade som oftest blir rapportert, er:

  1. Trykk1, 24
  2. Skjærkrefter1, 24, 25, 26
  3. Hudens mikroklima1, 27 – varme og fuktighet
  4. Friksjon1 – denne faktoren har tidligere vært inkludert i denne listen, men den blir nå drøftet separat, og sårene kalles friksjonssår

Ofte er det en kombinasjon av krefter som skaper høyere risiko for sårbare pasienter. Bløtvev, fettvev, bindevev og muskelvev kan bli deformert når disse kreftene forårsaker stress og spenninger. Dette påvirker perfusjon og cellulære mekanismer som er essensielle for normal funksjon. I en klinisk setting kan man ofte observere ikke-homogene krefter, og ofte oppstår skjærkrefter. Alder, livsstil og kroniske lidelser kan påvirke evnen til å respondere på disse kreftene.