TrykkDefinisjon - en belastning i rett vinkel
på vevets overflate.

Harde fakta

  • Overflatens stivhet, størrelsen på belastningen, vevets oppbygning og geometri har en innvirkning
  • Blir vanligvis oppgitt i mmHg eller psi
  • Benete områder kan være utsatt for høyere belastninger/spenninger, noe som kan medføre dyp vevsskade
  • En kombinasjon av trykk og andre krefter kan forverre problemene
  • Trykksår er ofte ensartede og sirkelformede og har vanligvis et "rent" utseende
  • Tidsaspektet – høy belastning over kort tid kan være like skadelig som liten belastning over lang tid