FriksjonDefinisjon - “en påvirkning eller belastning som skyldes påførte krefter som forårsaker eller kan forårsake at to tilstøtende interne deler av kroppen deformeres i tverrgående plan”.


Harde fakta

  • Øker ved bevegelser sidelengs og forekommer også når man ligger flatt
  • Når trykket er konstant og friksjonskreftene øker, kan graden av vevsdeformasjon øke
  • Økte friksjonskrefter kan forverre vevsskade
  • Sår som blir utsatt for friksjonskrefter, har ofte både grunne og dype områder, og bloduttredelse er et typisk trekk - sårkantene kan være ujevne.
  • Friksjonskrefter forårsaker ofte dypere vevsskade som kanskje ikke er synlig umiddelbart
  • Endring av liggestilling kan forårsake friksjon – for eksempel når hodeenden av sengen blir hevet eller senket