En vurdering av reelle risikofaktorer omfatter en evaluering av følgende | Mölnlycke Health Care

En vurdering av reelle risikofaktorer omfatter en evaluering av følgende

 

Generell helsetilstand – har pasienten flere helseproblemer – tilstander som diabetes mellitus eller luftveissykdommer som er rapportert å predisponere for økt risiko
Mobilitetsstatus – nedsatt mobilitet påvirker evnen til å avlaste trykk på utsatt vev
Ernæringsstatus – dårlig ernæring kan ha flere effekter – ernæringsstatus kan undersøkes ved enkel vektovervåking og måling av spesifikke indikatorer som hemoglobin eller serumalbumin
Fuktighet i huden – dette er et tema med mange aspekter – det er viktig å være oppmerksom på inkontinens, men man må også ta i betraktning økt kroppstemperatur og de virkninger det kan ha
Alder – det er vist at aldring er relatert til økt risiko, men man må være oppmerksom på at trykksår kan forekomme i alle aldre dersom en kombinasjon av flere risikofaktorer foreligger
Tidligere trykksår – helede sår utgjør en høy risiko siden arrvev har kun 80 % av hudens opprinnelge strekkstyrke
Tidligere legemiddelbruk – steroider kan for eksempel påvirke hudstyrken
Problemer relatert til perfusjon / oksygenering – Kardiovaskulær instabilitet, inotrop støtte, oksygenbehov er rapportert å øke risikoen for trykksår