Trykksår

Risikofaktorer

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Trykksår

Både indre og ytre faktorer må tas i betraktning. Generell helsetilstand, ernæringsstatus, hudfuktighet, alder og eventuelle tidligere trykksår er noen av hovedfaktorene som påvirker pasientens risiko for å utvikle trykksår.
Dette må vurderes sammen med ytre faktorer som trykk og friksjonskrefter.
Øverst på siden

Lær mer om etiologien bak trykksår

 • Indre og ytre faktorer må vurderes
 • En strukturert risikovurdering skal foretas – ikke glem å foreta revurderinger
 • En nøyaktig dokumentering av hver vurdering er meget viktig
 • På bakgrunn av risikovurderingen skal en forebyggingsplan implementeres
Øverst på siden

En vurdering av reelle risikofaktorer omfatter en evaluering av følgende

 

Generell helsetilstand – har pasienten flere helseproblemer – tilstander som diabetes mellitus eller luftveissykdommer som er rapportert å predisponere for økt risiko
Mobilitetsstatus – nedsatt mobilitet påvirker evnen til å avlaste trykk på utsatt vev
Ernæringsstatus – dårlig ernæring kan ha flere effekter – ernæringsstatus kan undersøkes ved enkel vektovervåking og måling av spesifikke indikatorer som hemoglobin eller serumalbumin
Fuktighet i huden – dette er et tema med mange aspekter – det er viktig å være oppmerksom på inkontinens, men man må også ta i betraktning økt kroppstemperatur og de virkninger det kan ha
Alder – det er vist at aldring er relatert til økt risiko, men man må være oppmerksom på at trykksår kan forekomme i alle aldre dersom en kombinasjon av flere risikofaktorer foreligger
Tidligere trykksår – helede sår utgjør en høy risiko siden arrvev har kun 80 % av hudens opprinnelge strekkstyrke
Tidligere legemiddelbruk – steroider kan for eksempel påvirke hudstyrken
Problemer relatert til perfusjon / oksygenering – Kardiovaskulær instabilitet, inotrop støtte, oksygenbehov er rapportert å øke risikoen for trykksår
Øverst på siden

Ytre risikofaktorer

De fire ytre risikofaktorene1, 24for vevsskade som oftest blir rapportert, er:

 1. Trykk1, 24
 2. Skjærkrefter1, 24, 25, 26
 3. Hudens mikroklima1, 27 – varme og fuktighet
 4. Friksjon1 – denne faktoren har tidligere vært inkludert i denne listen, men den blir nå drøftet separat, og sårene kalles friksjonssår

Ofte er det en kombinasjon av krefter som skaper høyere risiko for sårbare pasienter. Bløtvev, fettvev, bindevev og muskelvev kan bli deformert når disse kreftene forårsaker stress og spenninger. Dette påvirker perfusjon og cellulære mekanismer som er essensielle for normal funksjon. I en klinisk setting kan man ofte observere ikke-homogene krefter, og ofte oppstår skjærkrefter. Alder, livsstil og kroniske lidelser kan påvirke evnen til å respondere på disse kreftene.

Øverst på siden

TrykkDefinisjon - en belastning i rett vinkel
på vevets overflate.

Harde fakta

 • Overflatens stivhet, størrelsen på belastningen, vevets oppbygning og geometri har en innvirkning
 • Blir vanligvis oppgitt i mmHg eller psi
 • Benete områder kan være utsatt for høyere belastninger/spenninger, noe som kan medføre dyp vevsskade
 • En kombinasjon av trykk og andre krefter kan forverre problemene
 • Trykksår er ofte ensartede og sirkelformede og har vanligvis et "rent" utseende
 • Tidsaspektet – høy belastning over kort tid kan være like skadelig som liten belastning over lang tid
Øverst på siden

FriksjonDefinisjon - “en påvirkning eller belastning som skyldes påførte krefter som forårsaker eller kan forårsake at to tilstøtende interne deler av kroppen deformeres i tverrgående plan”.


Harde fakta

 • Øker ved bevegelser sidelengs og forekommer også når man ligger flatt
 • Når trykket er konstant og friksjonskreftene øker, kan graden av vevsdeformasjon øke
 • Økte friksjonskrefter kan forverre vevsskade
 • Sår som blir utsatt for friksjonskrefter, har ofte både grunne og dype områder, og bloduttredelse er et typisk trekk - sårkantene kan være ujevne.
 • Friksjonskrefter forårsaker ofte dypere vevsskade som kanskje ikke er synlig umiddelbart
 • Endring av liggestilling kan forårsake friksjon – for eksempel når hodeenden av sengen blir hevet eller senket
Øverst på siden

MikroklimaDefinisjon - temperatur og fuktighet i kontaktflaten mellom det lokale kroppsvevet
og bandasjen.

Harde fakta

 • Det er kjent at fuktighet har innvirkning på hudens funksjonsevne
 • Reduserer stivhet - mykgjør huden, maserasjon
 • Reduserer styrken - opptil 96 %, fører til erosjon
 • Øker friksjonskoeffisienten
 • Øker adhesjon til kontaktflaten – økt risiko for skjærkrefter
 • Fremmer abrasjon, pussdannelse og ulcerasjon
 • Øker hudens pH - ph endres fra surt til basisk
 • Økt temperatur øker metabolismehastigheten
 • Økt temperatur fører til økt svetting
 • I kontaktflaten mellom hud og bandasje "fanges" kroppsvarmen slik at huden varmes raskt opp - varme akkumuleres og fuktighet samles opp
 • Dyrestudier har vist en sammenheng mellom varmeakkumulering og sårdannelse14
Øverst på siden

FriksjonDefinisjon - “gnisningen parallelt mot hudens overflate ved forskyvning - som når to overflater gnir mot hverandre”.

Harde fakta

 • Friksjon fører til forstyrrelser i huden – hudens evne til å fungere som en barriere kan bli svekket, og dette kan gi høyere infeksjonsrisiko eller føre til at underliggende strukturer blir blottet
 • Friksjonssår er ofte overfladiske, hudløse og smertefulle sår
 • De vanligste stedene for denne type sår er rumpeballene, sacrum, rygg, albuer og hæler
 • Friksjonssår kan være svært uregelmessige sår med ujevne kanter
 • Friksjon har tidligere vært inkludert i listen over 4 ytre faktorer, men det blir nå drøftet separat, og sårene kalles friksjonssår

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Del dette

Kostnadskrevende sår
Kostnadskrevende sår

Trykksår utgjør en stor byrde på helsevesen verden over. Disse smertefulle...

Sårhistorie
Sårhistorie

Trykksår er ikke et nytt fenomen. I litteratur er det rapportert om tilfeller...

Sårkategorier
Sårkategorier

For å beskrive en sårtilstand anbefaler EPUAP og NPUAP1at trykksår inndeles...

Forebyggende strategier
Forebyggende strategier

En strategi for forebygging av trykksår skal alltid omfatte vurderinger...

Vellykket behandling
Vellykket behandling

Pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår, kan identifiseres før...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om hvilke bandasjer som kan brukes til forebygging av trykksår

What dressings can be used to prevent pressure ulceration?1   Mölnlycke...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om guidelines for forebygging av trykksår

Are there any guidelines relating to the use of dressings...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvorfor trykksår oppstår

Is it shear on the skin surface or within tissue that...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvor mye trykk skaper trykksår

At what level of pressure does an ulcer form?1   Mölnlycke...

Forebygging av trykksår - Paulo Alves...
Forebygging av trykksår - Paulo Alves om potensialet til å utvikle trykksår

Should all patients be treated as having the potential...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om bandasjens egenskaper og reduksjon av forekomst av trykksår

A number of clinical studies have demonstrated significant...

Forebygging av trykksår - Paulo Alves...
Forebygging av trykksår - Paulo Alves om forekomst av trykksår

Is the prevalence of pressure ulceration increasing?...

Forebygging av trykksår - Problemet
Forebygging av trykksår - Problemet

HAPU occur most commonly in the ICU (12-42%)1, with...

Forebyggende bandasjer
Forebyggende bandasjer

Mepilex® Border Sacrum can add to your HAPU prevention programme by redistributing...

Mepilex Border Sacrum - Motvirker 4...
Mepilex Border Sacrum - Motvirker 4 årsaker til trykksår

Ved sammenligning med konkurrerende produkter eller...

Forebygging av trykksår - Klinisk dokumentert...
Forebygging av trykksår - Klinisk dokumentert å redusere trykksår

C. Tod Brindle11 demonstrated that Mepilex® Border...

Forebygging av trykksår - Evan Call:...
Forebygging av trykksår - Evan Call: Silikonets rolle ved forebygging av trykksår

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Bandasjestørrelse
Forebygging av trykksår - Bandasjestørrelse

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Nick Santamaria...
Forebygging av trykksår - Nick Santamaria om bandasjer for risikoområder

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Nick Santamaria...
Forebygging av trykksår - Nick Santamaria om bruk av protokoll

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Appliseringsvideo Mepilex Border Sacrum
Appliseringsvideo Mepilex Border Sacrum

Instruksjonsvideo, hvordan applisere Mepilex Border...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvordan bandasjer reduserer trykksår på grunn av forskyvning i fettvev og muskler

How do dressings reduce shear deep in fatty tissue...

Professor Nick Santamaria - Er det klinisk...
Professor Nick Santamaria - Er det klinisk effektivt å bruke Mepilex Border Sacrum og Mepilex Heel til forebygging?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om hvilke verktøy som kan brukes for risikovurdering

During this year’s World union congress in Japan C...

Peggy Kalowes: Er forebyggende bruk...
Peggy Kalowes: Er forebyggende bruk av Mepilex Border Sacrum strategisk effektivt?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om vurdering av hvilke pasienter som kan ha nytte av Mepilex Border Sacrum

During this year’s World union congress in Japan C...

Peggy Kalowes: Hva var den største utfordring...
Peggy Kalowes: Hva var den største utfordring i ditt siste studie?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Viktigheten av å forebygge trykksår
Viktigheten av å forebygge trykksår

Your pressure ulcer prevention protocol is already...

Evan Call: Trykksår kun av trykk?
Evan Call: Trykksår kun av trykk?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Evan Call: Slik forebygger Mepilex Border...
Evan Call: Slik forebygger Mepilex Border Sacrum

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

C Tod Brindle: Bandasjens konstruksjon...
C Tod Brindle: Bandasjens konstruksjon viktig ved forebygging

During this year’s World Union congress in Yokohama,...

Professor Nick Santamaria - Er det kostnadseffektivt...
Professor Nick Santamaria - Er det kostnadseffektivt å bruke bandasjer på frisk hud?

On the 17th of May 2013 Mölnlycke Health Care, together...

Professor Nick Santamaria - Implementering...
Professor Nick Santamaria - Implementering av forebyggende bandasjer

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Paulo Alves: Kvalitet på dokumentasjon
Paulo Alves: Kvalitet på dokumentasjon

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om alternativ applisering av Mepilex Border Sacrum

During this year’s World union congress in Japan C...

Putting evidence into practice: Clinical...
Putting evidence into practice: Clinical and scientific evidence demonstrate proven prevention

Findings from a cohort study indicate that the use...