Økonomiske følger

Trykksår utgjør en stor byrde for helsevesen verden over, med økende ekstrakostnader på grunn av stadig flere rettstvister de seneste år.
Helsepersonell må være oppmerksomme på både de direkte og indirekte kostnader og tenke over hvordan innføring av forebyggende regimer kan være kostnadsbesparende på lang sikt. Utgiftene til for eksempel en bandasje som forebyggende middel er minimale sammenlignet med utgiftene til behandling av et etablert trykksår.

Noen fakta om de faktiske økonomiske kostnadene av trykksår:

Faktum 1 de estimerte kostnader innenfor sykehussektoren i USA er 11 milliarder dollar årlig 14.
Faktum 2 de estimerte utgifter for Storbritannias National Health Service er
1,4–2,1 milliarder pund årlig (4 % av helsevesenets totale budsjett)15.
Faktum 3 søksmål er fortsatt vanlig ved både langtids- og korttidspleie – med høye utgifter i visse tilfeller16.
Faktum 4 de gjennomsnittlige utgifter til behandling av en person med et uklassifiserbart sår eller en dyp vevsskade er estimert til 43 180 dollar17,18.
Faktum 5 USA - I en rapport ble det understreket at den gjennomsnittlige varighet av sykehusopphold er nesten
3 ganger lenger19.
Faktum 6 I USA er de gjennomsnittlige sykehuskostnadene for trykksår 14 260 dollar, sammenlignet med 3000-7000 dollar i Korea11.
Faktum 7 Det er rapportert at kostnadene for behandling av et trykksår i Canada er
9000 dollar20.

 Implikasjon