Lær mer om konsekvensene av trykksår | Mölnlycke Health Care

Lær mer om konsekvensene av trykksår

Trykksår kan ha stor innvirkning på både pasienten og helsevesenet.

Pasientens lidelse øker

  • Økt fortvilelse
  • Økt smerte
  • Ikke i stand til å gjenoppta normale aktiviteter
  • Redusert livskvalitet
  • Høyere infeksjonsrisiko
  • Høyere mortalitetsrisiko

Høyere pleieutgifter

  • Lengre sykehusopphold
  • Økt bruk av sykepleierressurser
  • Høyere utgifter til engangsprodukter
  • Høyere utgifter til legemidler