Uklassifiserbart sår


Fullstendig vevstap hvor sårbunnen er dekket av nekrose/fibrin (gult, gulbrunt, grått, grønt eller brunt) og/eller sårskorpe (gulbrun, brun eller svart).

Trykksår er ofte vanskelige å diagnostisere siden de kan forveksles med andre sår, spesielt sår forårsaket av fuktighet. Det er svært viktig med en korrekt diagnose siden regimene for både forebygging og behandling er ulike.21

Egenskaper man må kjenne til (adaptert fra EPUAP-klassifikajonen)21

<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>Det må foreligge fuktighet - for eksempel på grunn av inkontinens.
Et sår på et benete område er sannsynligvis et trykksår, men ikke alltid - lesjoner forårsaket av fuktighet kan forekomme også på benete områder, men da må trykk og friksjon kunne utelukkes som årsaker og det må foreligge fuktighet.
Dersom den omkringliggende huden har rosa/hvite områder, betyr dette vanligvis maserasjon.
Trykksår foreligger ofte enkeltvis og har en regelmessig form, mens sår forårsaket av fukt ofte er diffuse med uregelmessig form og er flere i antall.
Sår forårsaket av fukt er vanligvis overflatiske.
Dersom det er nekrose tilstede, er det sannsynligvis ikke et fuktsår.