Lær mer om kategorier av trykksår

Nylig reviderte internasjonale definisjoner og et klassifikasjonssystem for trykksår er blitt utgitt av NPUAP og EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

  • Ordene "fase" eller "grad" har tidligere vært mest brukt – nylig ble ordet "kategori" innført for å unngå inntrykket av at det alltid
    er en progresjon fra grad 1 til 4.
  • I litteraturen kan man finne ordene brukt om hverandre.
  • Det anses som ukorrekt å endre fasen ettersom et sår tilheles – for eksempel skal et sår i grad / Kategori 4 alltid dokumenteres som dette – bruk av spesifikke verktøy for å overvåke tilhelingen bør benyttes.