Kategori/ Grad 2 Delhudskade.


Overflatisk sår som er grunt, og har rosa sårseng, uten nekrose eller fibrin. Det kan også vise seg som en intakt eller åpen/revnet blemme fylt med serum. Denne beskrivelsen skal ikke brukes ved for eksempel hudflenger – vær oppmerksom på at dyp vevsskade kan foreligge ved bloduttredelse.