Kategori/ Grad 1 Vedvarende erytem som ikke blekner under trykk.


Intakt hud med rødhet som ikke blekner under trykk og som forekommer på et avgrenset område, vanligvis over et benfremspring. På personer med mørke hudtonen kan det uansett være vanskelig å se om fargen blekner, men fargen kan da avvike fra fargen på området rundt. Grad I kan indikere at pasienten er utsatt.