Antatt dyp vevsskade


Blårødt eller brunrødt, avgrenset område med misfarget, intakt hud eller blodfylte blemmer som skyldes skade på underliggende bløtvev forårsaket av trykk og/eller friksjonskrefter. Tidligere kan vevet ha vært mer smertefullt, hardere, mykere, fuktigere, varmere eller kjøligere enn omkringliggende vev.