Trykksår

Sårkategorier

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Trykksår

For å beskrive en sårtilstand anbefaler EPUAP og NPUAP1at trykksår inndeles i kategoriene 1-4. Kategori 1 indikerer at pasienten er utsatt for risiko, mens kategori 4 betyr fullstendig vevstap med eksponerte ben, sener eller muskler.

Øverst på siden

Lær mer om kategorier av trykksår

Nylig reviderte internasjonale definisjoner og et klassifikasjonssystem for trykksår er blitt utgitt av NPUAP og EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

 • Ordene "fase" eller "grad" har tidligere vært mest brukt – nylig ble ordet "kategori" innført for å unngå inntrykket av at det alltid
  er en progresjon fra grad 1 til 4.
 • I litteraturen kan man finne ordene brukt om hverandre.
 • Det anses som ukorrekt å endre fasen ettersom et sår tilheles – for eksempel skal et sår i grad / Kategori 4 alltid dokumenteres som dette – bruk av spesifikke verktøy for å overvåke tilhelingen bør benyttes.
Øverst på siden

Kategori/ Grad 1 Vedvarende erytem som ikke blekner under trykk.


Intakt hud med rødhet som ikke blekner under trykk og som forekommer på et avgrenset område, vanligvis over et benfremspring. På personer med mørke hudtonen kan det uansett være vanskelig å se om fargen blekner, men fargen kan da avvike fra fargen på området rundt. Grad I kan indikere at pasienten er utsatt.

Øverst på siden

Kategori/ Grad 2 Delhudskade.


Overflatisk sår som er grunt, og har rosa sårseng, uten nekrose eller fibrin. Det kan også vise seg som en intakt eller åpen/revnet blemme fylt med serum. Denne beskrivelsen skal ikke brukes ved for eksempel hudflenger – vær oppmerksom på at dyp vevsskade kan foreligge ved bloduttredelse.

Øverst på siden

Kategori/ Grad 3 Helhudskade.


Helhudskade. Underhudsfett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke blottet. Det kan være nekrose/fibrin i såret, men dette skjuler ikke dybden av vevstap. Kan omfatte underminering og tunneldannelse. Vær oppmerksom på at dybden her varierer med lokaliseringen, for eksempel på et øre hvor det ikke er subkutant vev.

Øverst på siden

Kategori/ Grad 4 Subkutant vevstap.


Helhudskade med eksponert ben, sener eller muskler. Det  kan være nekrose/fibrin eller sårskorpe på deler av sårsengen. Ofte foreligger underminering og tunnelering. Vær oppmerksom på at dybden her varierer med lokaliseringen, for eksempel på et øre hvor det ikke er subkutant vev; sår i fase 4 kan involvere muskler og støttevev.

 

I USA har NPUAP tilføyd ytterligere to kategorier som omfattes av grad 4
i andre klassifikasjonssystemer, som for eksempel fra EPUAEP.

Øverst på siden

Antatt dyp vevsskade


Blårødt eller brunrødt, avgrenset område med misfarget, intakt hud eller blodfylte blemmer som skyldes skade på underliggende bløtvev forårsaket av trykk og/eller friksjonskrefter. Tidligere kan vevet ha vært mer smertefullt, hardere, mykere, fuktigere, varmere eller kjøligere enn omkringliggende vev.

Øverst på siden

Uklassifiserbart sår


Fullstendig vevstap hvor sårbunnen er dekket av nekrose/fibrin (gult, gulbrunt, grått, grønt eller brunt) og/eller sårskorpe (gulbrun, brun eller svart).

Trykksår er ofte vanskelige å diagnostisere siden de kan forveksles med andre sår, spesielt sår forårsaket av fuktighet. Det er svært viktig med en korrekt diagnose siden regimene for både forebygging og behandling er ulike.21

Egenskaper man må kjenne til (adaptert fra EPUAP-klassifikajonen)21

<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>Det må foreligge fuktighet - for eksempel på grunn av inkontinens.
Et sår på et benete område er sannsynligvis et trykksår, men ikke alltid - lesjoner forårsaket av fuktighet kan forekomme også på benete områder, men da må trykk og friksjon kunne utelukkes som årsaker og det må foreligge fuktighet.
Dersom den omkringliggende huden har rosa/hvite områder, betyr dette vanligvis maserasjon.
Trykksår foreligger ofte enkeltvis og har en regelmessig form, mens sår forårsaket av fukt ofte er diffuse med uregelmessig form og er flere i antall.
Sår forårsaket av fukt er vanligvis overflatiske.
Dersom det er nekrose tilstede, er det sannsynligvis ikke et fuktsår.

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Del dette

Kostnadskrevende sår
Kostnadskrevende sår

Trykksår utgjør en stor byrde på helsevesen verden over. Disse smertefulle...

Sårhistorie
Sårhistorie

Trykksår er ikke et nytt fenomen. I litteratur er det rapportert om tilfeller...

Risikofaktorer
Risikofaktorer

Både indre og ytre faktorer må tas i betraktning. Generell helsetilstand,...

Forebyggende strategier
Forebyggende strategier

En strategi for forebygging av trykksår skal alltid omfatte vurderinger...

Vellykket behandling
Vellykket behandling

Pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår, kan identifiseres før...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om hvilke bandasjer som kan brukes til forebygging av trykksår

What dressings can be used to prevent pressure ulceration?1   Mölnlycke...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om guidelines for forebygging av trykksår

Are there any guidelines relating to the use of dressings...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvorfor trykksår oppstår

Is it shear on the skin surface or within tissue that...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvor mye trykk skaper trykksår

At what level of pressure does an ulcer form?1   Mölnlycke...

Forebygging av trykksår - Paulo Alves...
Forebygging av trykksår - Paulo Alves om potensialet til å utvikle trykksår

Should all patients be treated as having the potential...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om bandasjens egenskaper og reduksjon av forekomst av trykksår

A number of clinical studies have demonstrated significant...

Forebygging av trykksår - Paulo Alves...
Forebygging av trykksår - Paulo Alves om forekomst av trykksår

Is the prevalence of pressure ulceration increasing?...

Forebygging av trykksår - Problemet
Forebygging av trykksår - Problemet

HAPU occur most commonly in the ICU (12-42%)1, with...

Forebyggende bandasjer
Forebyggende bandasjer

Mepilex® Border Sacrum can add to your HAPU prevention programme by redistributing...

Mepilex Border Sacrum - Motvirker 4...
Mepilex Border Sacrum - Motvirker 4 årsaker til trykksår

Ved sammenligning med konkurrerende produkter eller...

Forebygging av trykksår - Klinisk dokumentert...
Forebygging av trykksår - Klinisk dokumentert å redusere trykksår

C. Tod Brindle11 demonstrated that Mepilex® Border...

Forebygging av trykksår - Evan Call:...
Forebygging av trykksår - Evan Call: Silikonets rolle ved forebygging av trykksår

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Bandasjestørrelse
Forebygging av trykksår - Bandasjestørrelse

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Nick Santamaria...
Forebygging av trykksår - Nick Santamaria om bandasjer for risikoområder

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Nick Santamaria...
Forebygging av trykksår - Nick Santamaria om bruk av protokoll

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Appliseringsvideo Mepilex Border Sacrum
Appliseringsvideo Mepilex Border Sacrum

Instruksjonsvideo, hvordan applisere Mepilex Border...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvordan bandasjer reduserer trykksår på grunn av forskyvning i fettvev og muskler

How do dressings reduce shear deep in fatty tissue...

Professor Nick Santamaria - Er det klinisk...
Professor Nick Santamaria - Er det klinisk effektivt å bruke Mepilex Border Sacrum og Mepilex Heel til forebygging?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om hvilke verktøy som kan brukes for risikovurdering

During this year’s World union congress in Japan C...

Peggy Kalowes: Er forebyggende bruk...
Peggy Kalowes: Er forebyggende bruk av Mepilex Border Sacrum strategisk effektivt?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om vurdering av hvilke pasienter som kan ha nytte av Mepilex Border Sacrum

During this year’s World union congress in Japan C...

Peggy Kalowes: Hva var den største utfordring...
Peggy Kalowes: Hva var den største utfordring i ditt siste studie?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Viktigheten av å forebygge trykksår
Viktigheten av å forebygge trykksår

Your pressure ulcer prevention protocol is already...

Evan Call: Trykksår kun av trykk?
Evan Call: Trykksår kun av trykk?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Evan Call: Slik forebygger Mepilex Border...
Evan Call: Slik forebygger Mepilex Border Sacrum

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

C Tod Brindle: Bandasjens konstruksjon...
C Tod Brindle: Bandasjens konstruksjon viktig ved forebygging

During this year’s World Union congress in Yokohama,...

Professor Nick Santamaria - Er det kostnadseffektivt...
Professor Nick Santamaria - Er det kostnadseffektivt å bruke bandasjer på frisk hud?

On the 17th of May 2013 Mölnlycke Health Care, together...

Professor Nick Santamaria - Implementering...
Professor Nick Santamaria - Implementering av forebyggende bandasjer

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Paulo Alves: Kvalitet på dokumentasjon
Paulo Alves: Kvalitet på dokumentasjon

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om alternativ applisering av Mepilex Border Sacrum

During this year’s World union congress in Japan C...

Putting evidence into practice: Clinical...
Putting evidence into practice: Clinical and scientific evidence demonstrate proven prevention

Findings from a cohort study indicate that the use...