Omfang av trykksår | Mölnlycke Health Care

Omfang av trykksår

Sacrum er oftest rapportert som det vanligste stedet for trykksår, og hælen er oftest rapportert som det nest vanligste stedet. Nye trenddata tyder imidlertid på at forekomsten av sår på hælen er økende. I det siste har et stadig mer aktuelt tema vært trykksår relatert til medisinsk utstyr, og i en rapport3konstateres det at:

  • 1,4 % av pasientene hadde et trykksår relatert til medisinsk utstyr
  • Av 113 trykksår var 39 (34,5 %) relatert til medisinsk utstyr
  • Pasienter som ble behandlet med medisinsk utstyr, hadde 2,4 ganger større sannsynlighet for å utvikle et trykksår