Introduksjon om trykksår

Mölnlycke Health Care erkjenner utfordringene helsepersonell står overfor når det gjelder behandling og forebygging av trykksår. Informasjonen i delen om trykksår blir formidlet for å hjelpe deg med å utvide din kunnskap om trykksår og for å fortelle om noen av de løsningene Molnlycke Health Care kan tilby som en hjelp for behandling og forebygging av trykksår hos pasientene dine.

Et trykksår kan defineres som en “lokal skade på hud og/eller underliggende vev, vanligvis over et benfremspring, som skyldes trykk eller trykk i kombinasjon med skjærkrefter.
En rekke tilleggsfaktorer eller konfunderende faktorer er også relatert til trykksår, men betydningen av disse faktorene er foreløpig ikke klarlagt"1

Trykksår er ikke et nytt fenomen – i litteraturen finnes det rapporter som kan dateres tusener av år tilbake. I de siste århundreder har imidlertid vår stadig økende kunnskap og forskning ført til utvikling av praktiske retningslinjer, verktøy for risikovurdering og forebyggende regimer. Fra 1990 til 2008 har det for eksempel vært en økning på 960 % i antall publikasjoner om trykksår.2