Sentrale faktorer ved forebygging

Sentrale faktorer ved forebygging – fra National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Risikovurdering – den må implementeres på en strukturert måte, men det er også viktig at helseteamet får både opplæring i bruk av verktøyet og grunnleggende opplæring om trykksårrelaterte problemer. All risikovurdering må dokumenteres grundig, og revurderinger må foretas.
  • Hudvurdering – forhold som fuktig hud kan øke risikoen for skade. En strukturert vurdering skal derfor implementeres som en del av risikovurderingen, og praktiske forholdsregler skal iverksettes når det er nødvendig.
  • Ernæring – viktige faktorer er vurdering av ernæringsstatus, henvisning til dietetiker når det er behov for næringstilskudd, og vurdering av hydreringsstatus.
  • Endring av stilling – en viktig faktor for å redusere trykkpåvirkningen - hyppigheten avhenger av individuell helsetilstand, hudtilstand og eventuell støtteflate. Endring av stilling skal utføres på en slik måte at man oppnår sikker avlasting eller fordeling av trykket, uten at det oppstår skjærkrefter/friksjon. Vurder sideleie i 30 graders vinkel. Påse at dokumenteringen blir omhyggelig utført og at helseteamet har fått korrekt opplæring.
  • Støtteflater – velg hensiktsmessig utstyr på bakgrunn av individuelle behov – revurder hyppig - pass spesielt på hælene, som kan oppnå fullstendig trykkavlastning dersom puter plasseres korrekt. Obs! NPUAP har definert karakteristika for forskjellige støtteflater.
  • Vurder å involvere spesialistgrupper – for eksempel for pasienter som gjennomgår kirurgi, eldre pasienter, pasienter i kritisk pleie, pediatriske pasienter – som alle kan ha behov for ekstra pleie.