Lær mer om forebyggende strategier

  • Forebygging av trykksår er en komplisert prosess som påvirkes av mange faktorer – etter nøye vurdering av helsepersonell bør man følge evidensbaserte anbefalinger som er hensiktsmessige for det spesifikke miljøet
  • Risikoen for søksmål er drøftet i en rekke publikasjoner – det er rapportert om ikke bare manglende forebygging, men også om brudd på anerkjente retningslinjer
  • Blant de senest utgitte publikasjonene er The Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines, som er utviklet av NPUAP/EPUAP