Klinisk dokumentasjon viser positive utfall

 

En rekke praktikere innen helsesektoren har nå begynt å bruke Mepilex Border som en del av sitt forebyggende regime og har dokumentert effekten i programmer for bedring av utfall.
15 kasusstudier, med  nesten 1000 akuttpasienter, er hittil dokumentert.


Obs! Bruk av bandasje med Safetac teknologi utelukker ikke behovet for en omfattende plan for forebygging av trykksår (dvs. støtteflater, endring av kroppsstiling, riktig kosthold, hydrering, hudpleie, mobilitet).