Trykksår

Forebyggende strategier

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Trykksår

En strategi for forebygging av trykksår skal alltid omfatte vurderinger av risiko og hud, et riktig og næringsrikt kosthold samt trykkavlastende tiltak. En forebyggende strategi kan være å bruke en beskyttende bandasje som Mepilex®Border som en del av et behandlingsregime med trykkavlasting som forebygging av trykksår.

Øverst på siden

Lær mer om forebyggende strategier

 • Forebygging av trykksår er en komplisert prosess som påvirkes av mange faktorer – etter nøye vurdering av helsepersonell bør man følge evidensbaserte anbefalinger som er hensiktsmessige for det spesifikke miljøet
 • Risikoen for søksmål er drøftet i en rekke publikasjoner – det er rapportert om ikke bare manglende forebygging, men også om brudd på anerkjente retningslinjer
 • Blant de senest utgitte publikasjonene er The Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines, som er utviklet av NPUAP/EPUAP
Øverst på siden

Sentrale faktorer ved forebygging

Sentrale faktorer ved forebygging – fra National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Risikovurdering – den må implementeres på en strukturert måte, men det er også viktig at helseteamet får både opplæring i bruk av verktøyet og grunnleggende opplæring om trykksårrelaterte problemer. All risikovurdering må dokumenteres grundig, og revurderinger må foretas.
 • Hudvurdering – forhold som fuktig hud kan øke risikoen for skade. En strukturert vurdering skal derfor implementeres som en del av risikovurderingen, og praktiske forholdsregler skal iverksettes når det er nødvendig.
 • Ernæring – viktige faktorer er vurdering av ernæringsstatus, henvisning til dietetiker når det er behov for næringstilskudd, og vurdering av hydreringsstatus.
 • Endring av stilling – en viktig faktor for å redusere trykkpåvirkningen - hyppigheten avhenger av individuell helsetilstand, hudtilstand og eventuell støtteflate. Endring av stilling skal utføres på en slik måte at man oppnår sikker avlasting eller fordeling av trykket, uten at det oppstår skjærkrefter/friksjon. Vurder sideleie i 30 graders vinkel. Påse at dokumenteringen blir omhyggelig utført og at helseteamet har fått korrekt opplæring.
 • Støtteflater – velg hensiktsmessig utstyr på bakgrunn av individuelle behov – revurder hyppig - pass spesielt på hælene, som kan oppnå fullstendig trykkavlastning dersom puter plasseres korrekt. Obs! NPUAP har definert karakteristika for forskjellige støtteflater.
 • Vurder å involvere spesialistgrupper – for eksempel for pasienter som gjennomgår kirurgi, eldre pasienter, pasienter i kritisk pleie, pediatriske pasienter – som alle kan ha behov for ekstra pleie.
Øverst på siden

Reduser risikoen for friksjon og gnidninger — bruk Mepilex Border

Mepilex®Border er en absorberende, selvheftende bandasje som nå er indisert for behandling og forebygging av trykksår. Mepilex Border har, med sin unike 5-lags struktur og den patenterte Safetac-®teknologien, vist seg å gi treveis beskyttelse mot risikofaktorer som kan gi trykksår. I tillegg gir den mindre smerte under bandasjeskift.

Safetac ®-teknologien gjør at du kan løfte og flytte bandasjen uten at den mister hefteevnen. I samsvar med mange av dagens behandlingsregimer for forebygging av trykksår, kan du derfor sjekke hudens tilstand regelmessig uten å måtte skifte bandasje.

Resultater fra in vitro-tester viser at Mepilex®Border kan bidra til å redusere effekten av friksjon og rivende krefter på vev med opptil 50 % i løpet av brukstiden. Uten Mepilex®Border blir ubeskyttet hud eksponert for de skadelige effektene av friksjon og gnidninger22.

Øverst på siden

Pass på hudens mikroklima — med Mepilex Border

In vitro-testing viser at Mepilex®Border har best evne til å absorbere, binde og frigi fuktighet samt å opprettholde den riktige fuktighetsbalansen som holder huden tørr, sammenlignet med et utvalg av andre bandasjer. Dette sikrer optimale hudforhold for forebygging av trykksår.23

Øverst på siden

Klinisk dokumentasjon viser positive utfall

 

En rekke praktikere innen helsesektoren har nå begynt å bruke Mepilex Border som en del av sitt forebyggende regime og har dokumentert effekten i programmer for bedring av utfall.
15 kasusstudier, med  nesten 1000 akuttpasienter, er hittil dokumentert.


Obs! Bruk av bandasje med Safetac teknologi utelukker ikke behovet for en omfattende plan for forebygging av trykksår (dvs. støtteflater, endring av kroppsstiling, riktig kosthold, hydrering, hudpleie, mobilitet).

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Del dette

Kostnadskrevende sår
Kostnadskrevende sår

Trykksår utgjør en stor byrde på helsevesen verden over. Disse smertefulle...

Sårhistorie
Sårhistorie

Trykksår er ikke et nytt fenomen. I litteratur er det rapportert om tilfeller...

Risikofaktorer
Risikofaktorer

Både indre og ytre faktorer må tas i betraktning. Generell helsetilstand,...

Sårkategorier
Sårkategorier

For å beskrive en sårtilstand anbefaler EPUAP og NPUAP1at trykksår inndeles...

Vellykket behandling
Vellykket behandling

Pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår, kan identifiseres før...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om hvilke bandasjer som kan brukes til forebygging av trykksår

What dressings can be used to prevent pressure ulceration?1   Mölnlycke...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om guidelines for forebygging av trykksår

Are there any guidelines relating to the use of dressings...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvorfor trykksår oppstår

Is it shear on the skin surface or within tissue that...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvor mye trykk skaper trykksår

At what level of pressure does an ulcer form?1   Mölnlycke...

Forebygging av trykksår - Paulo Alves...
Forebygging av trykksår - Paulo Alves om potensialet til å utvikle trykksår

Should all patients be treated as having the potential...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Michael Clark om bandasjens egenskaper og reduksjon av forekomst av trykksår

A number of clinical studies have demonstrated significant...

Forebygging av trykksår - Paulo Alves...
Forebygging av trykksår - Paulo Alves om forekomst av trykksår

Is the prevalence of pressure ulceration increasing?...

Forebygging av trykksår - Problemet
Forebygging av trykksår - Problemet

HAPU occur most commonly in the ICU (12-42%)1, with...

Forebyggende bandasjer
Forebyggende bandasjer

Mepilex® Border Sacrum can add to your HAPU prevention programme by redistributing...

Mepilex Border Sacrum - Motvirker 4...
Mepilex Border Sacrum - Motvirker 4 årsaker til trykksår

Ved sammenligning med konkurrerende produkter eller...

Forebygging av trykksår - Klinisk dokumentert...
Forebygging av trykksår - Klinisk dokumentert å redusere trykksår

C. Tod Brindle11 demonstrated that Mepilex® Border...

Forebygging av trykksår - Evan Call:...
Forebygging av trykksår - Evan Call: Silikonets rolle ved forebygging av trykksår

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Bandasjestørrelse
Forebygging av trykksår - Bandasjestørrelse

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Nick Santamaria...
Forebygging av trykksår - Nick Santamaria om bandasjer for risikoområder

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - Nick Santamaria...
Forebygging av trykksår - Nick Santamaria om bruk av protokoll

On the 3rd of September Mölnlycke Health Care, together...

Appliseringsvideo Mepilex Border Sacrum
Appliseringsvideo Mepilex Border Sacrum

Instruksjonsvideo, hvordan applisere Mepilex Border...

Forebygging av trykksår - Professor...
Forebygging av trykksår - Professor Cees Oomens om hvordan bandasjer reduserer trykksår på grunn av forskyvning i fettvev og muskler

How do dressings reduce shear deep in fatty tissue...

Professor Nick Santamaria - Er det klinisk...
Professor Nick Santamaria - Er det klinisk effektivt å bruke Mepilex Border Sacrum og Mepilex Heel til forebygging?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om hvilke verktøy som kan brukes for risikovurdering

During this year’s World union congress in Japan C...

Peggy Kalowes: Er forebyggende bruk...
Peggy Kalowes: Er forebyggende bruk av Mepilex Border Sacrum strategisk effektivt?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om vurdering av hvilke pasienter som kan ha nytte av Mepilex Border Sacrum

During this year’s World union congress in Japan C...

Peggy Kalowes: Hva var den største utfordring...
Peggy Kalowes: Hva var den største utfordring i ditt siste studie?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Viktigheten av å forebygge trykksår
Viktigheten av å forebygge trykksår

Your pressure ulcer prevention protocol is already...

Evan Call: Trykksår kun av trykk?
Evan Call: Trykksår kun av trykk?

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Evan Call: Slik forebygger Mepilex Border...
Evan Call: Slik forebygger Mepilex Border Sacrum

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

C Tod Brindle: Bandasjens konstruksjon...
C Tod Brindle: Bandasjens konstruksjon viktig ved forebygging

During this year’s World Union congress in Yokohama,...

Professor Nick Santamaria - Er det kostnadseffektivt...
Professor Nick Santamaria - Er det kostnadseffektivt å bruke bandasjer på frisk hud?

On the 17th of May 2013 Mölnlycke Health Care, together...

Professor Nick Santamaria - Implementering...
Professor Nick Santamaria - Implementering av forebyggende bandasjer

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Paulo Alves: Kvalitet på dokumentasjon
Paulo Alves: Kvalitet på dokumentasjon

On the 17th of May Mölnlycke Health Care, together...

Forebygging av trykksår - C Tod Brindle...
Forebygging av trykksår - C Tod Brindle om alternativ applisering av Mepilex Border Sacrum

During this year’s World union congress in Japan C...

Putting evidence into practice: Clinical...
Putting evidence into practice: Clinical and scientific evidence demonstrate proven prevention

Findings from a cohort study indicate that the use...