Postoperative blemmer

Hva er kravene til en operasjonsbandasje?

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Postoperative blemmer

Surgical dressing graph

Væskehåndtering

Mepilex Border gir optimal væskehåndtering etter operasjonen. Et unikt 5-lags design som gir effektiv absorbsjon, distribusjon og retensjon.

Mepilex border layers

Den høye retensjonskapasiteten reduserer risikoen for lekkasje og behovet for hyppige bandasjeskift.

Mepilex border retains more graph

Smertebehandling
Det er kjent at sårsmerte ved bandasjeskift er svært belastende når man lever med et kronisk sår10. Når det gjelder akutte sår, slik som operasjonssår, er antallet bandasjeskift færre, men til tross for dette bør man være oppmerksom på smerte ved bandasjeskift11.
Det er enighet11om hva som bør være hovedprinsippene for minimering av smerte ved
bandasjerelaterte prosedyrer;
- Gå ut fra at alle sår er smertefulle
- Vurder alltid smerten.
- Velg en atraumatisk bandasje.

Safetac er en unik, produsenteid hefteteknologi som minimerer smerte for pasienten og skade på såret. Safetac-teknologi gjør mindre vondt fordi det:
1) fester seg skånsomt til tørre overflater, som hud, men ikke til fuktige såroverflater12
2) former seg etter hudens porer, dekker en større hudoverflate og fordeler dermed avrivningskreftene som oppstår under fjerning. Dette forhindrer hudstripping.13
3) forsegler sårkantene, og forhindrer at sårsekret lekker ut på omkringliggende hud. Dermed minimeres risikoen for maserasjon14,15

Safetac dressings descriptions

Referenser

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Del dette

Forebygging av postoperativ blemmer
Forebygging av postoperativ blemmer

Forebygging av postoperativ blemmedannelse er en oppgave med mange aspekter, men noen av de følgende tiltakene kan bidra...

Årsaker til postoperative blemmer
Årsaker til postoperative blemmer

Post-operative wound blistering can cause pain, discomfort and persistent wound leakage, and carries a risk of surgical site...