Forebygging av postoperativ blemmer | Mölnlycke Health Care

Postoperative blemmer

Forebygging av postoperativ blemmer

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Postoperative blemmer

Johansson report Forebygging av postoperativ blemmedannelse er en oppgave med mange aspekter, men noen av de følgende tiltakene kan bidra til å forebygge postoperativ blemmedannelse:

 • Korrekt valg av bandasje
 • Korrekt prosedyre for applisering av bandasjen
 • Sjeldnere fjerning av bandasje

"Valg av riktig bandasje for postoperative sår kan hindre blemmedannelse og maserasjon og redusere infeksjonsrisikoen. Ideelt sett bør bandasjen være permeabel, vanntett, transparent, absorberende og fleksibel nok til å håndtere leddbevegelser"16

Det er klinisk vist at Mepilex®Border bidrar til å redusere postoperativ blemmedannelse hos pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneartroplastikk. En rekke praktikere innen helsesektoren har nå begynt å bruke Mepilex Border som en del av sitt postoperative regime og har dokumentert effekten i programmer for bedring av utfall.

DeMyst G. & Meuleneire F. 2010  A case study series evaluation of a silicone coated foam dressing
in the treatment of patients undergoing orthopaedic surgery.{ 
Poster-presentasjon på EWMA-kongressen i Geneve i Sveits, 2010.
Catharina Johansson
et al.
 2011 An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in
post-operative wound care following hip and knee arthroplasty
Poster-presentasjon på EWMA-kongressen i Brussel i Belgia, 2011.
Tiina Pukki
et al.
 2007 A survey of nursing practitioners to assess the performance of an all-in-one soft silicone foam dressing in post-operative wound care Poster-presentasjon på EWMA-kongressen i Glasgow i Storbritannia, 2010.
Tiina Pukki
et al.
 2010 Assessing Mepilex Border in post-operative wound care Wounds UK 2010, vol. 6, nr. 1

En av de nyligst utførte studiene er en observasjonsstudie hvor man undersøkte bruk av Mepilex Border ved behandling av post-operative sår ved kne- og hofteartroplastikk.17

I denne studien hadde 146 pasienter fått applisert Mepilex Border på operasjonsstuen: bandasjene ble sittende på plass inntil fjerde dag etter operasjonen, da det første rutinemessige bandasjeskiftet ble utført. Ved bandasjeskift brukte sykepleierne et skjema for kasusrapportering for å dokumentere forekomst av blemmer og andre hudreaksjoner, nivå av sårvæske, hvor enkelt bandasjen lot seg applisere og fjerne, og for å gi en totalvurdering av bandasjen.

Det ble ikke rapportert en eneste blemme hos noen av pasientene. Den samlede bedømmelsen av bandasjen var "svært god" i 87 % av tilfellene.

Referenser

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Del dette

Krav til en operasjonsbandasje
Krav til en operasjonsbandasje

Væskehåndtering Mepilex Border gir optimal væskehåndtering etter operasjonen. Et unikt 5-lags design som gir effektiv absorbsjon,...

Årsaker til postoperative blemmer
Årsaker til postoperative blemmer

Post-operative wound blistering can cause pain, discomfort and persistent wound leakage, and carries a risk of surgical site...