Double gloving for complete protection | Mölnlycke Health Care

Pasientenes og personalets sikkerhet

Doble hansker for komplett beskyttelse

Av: : Mölnlycke Health Care, februar 8 2016Postet i: Pasientenes og personalets sikkerhet

Quote by David Revez, Neurosurgeon: I always double glove, and have from the very beginning. It´s never been a challenge to work this way.

I samtale med kirurger og annet personell på operasjonsstuen, som operasjonssykepleiere, kommer det frem at pasientenes og deres egen sikkerhet er svært viktig. Men på spørsmål om bruk av doble hansker som sikkerhetspraksis uavhengig av type operasjon, er det blandede reaksjoner. Selv om alle kirurger vil utbryte «Hendene mine betyr alt!», «Hendene mine er en forlengelse av alle årene med utdannelse» eller «Etter hjernen er hendene mine den viktigste delen av kroppen. Uten hendene kan jeg ikke gjøre noe», så er det fremdeles motstand mot å bruke doble hansker blant enkelte kirurger, mens andre nekter å operere uten.

Det skjer ofte at det går hull på hanskene (i opptil 45 prosent ved visse operasjoner)1 uten at det oppdages (i opptil 92 prosent av tilfellene)2, og derfor anbefales bruk av doble hansker som et ekstra beskyttelseslag ved alle operasjoner3. Det er dokumentert at doble hansker reduserer risikoen for å spre blodoverførbare sykdommer4, og at risikoen for å bli utsatt for farlig og kostbar krysskontaminasjon og -infeksjon dermed reduseres for både pasient og kirurg. Doble hansker reduserer risikoen for blodkontaminasjon med 65 prosent, og det reduserer risikoen for hull på innerhansken med 71 prosent, sammenliknet med enkle hansker5.

Beskytte menneskelig investering

Hvorfor er det så viktig med dette ekstra laget med sikkerhet, og hvor kommer motstanden fra? I tillegg til trygghet og den dokumenterte beskyttelsen som doble hansker betyr for helsen til personell og pasient, fungerer doble hansker også som et sikkerhetstiltak på andre måter. For sykehus er for eksempel en policy om bruk av doble hansker også en slags beskyttelse av investeringen.

Kirurgens hender og kunnskap er først og fremst hans/hennes levebrød, og videre en forlengelse av sykehusets «livsnerve». Kirurgens kunnskap og jobben som gjøres på sykehuset har en verdi. Det samme gjelder for alt personell på operasjonsstuen. Fra et helseøkonomisk perspektiv beskytter doble hansker sykehuspersonell og sykehuset ved å redusere risiko.

Helsepersonell som er blitt kuttet med skalpell eller stukket med nål, har beskrevet dager med engstelse, søvnløshet og bekymringer etter at de ble eksponert for blod og til de fikk prøveresultatet. De jobber med hendene og er avhengige av best mulig beskyttelse. Slike skader kan føre til tapt arbeidstid, et potensielt følelsesmessig sjokk for pasient og personell, og det kan til og med ende med rettsak og få økonomiske følger. Testing og forebyggende behandling etterpå kan også være kostbart.

En annen bekymring er selvsagt risikoen for og behandling av infeksjon på et kirurgisk område, som kan gi pasienten et dobbelt så langt sykehusopphold (i snitt 16,8 ekstra dager)6 og en uke ekstra (7,4 dager) med antibiotikabehandling7. Dette øker faktisk de totale pleiekostnadene med 61 prosent6.

Bruk av doble hansker er en enkel og effektiv måte for å redusere kostnadene til yrkesrelatert eksponering for hudskader.

Referenser

 1. Laine T, Aarnio P. The American Journal of Surgery. 2001; 181: 564-6.
 2. Maffulli N et al. Glove perforation in hand surgery. The Journal of Hand Surgery 1991; 6: 1034-37.
 3. Thomas-Copeland, J. Do Surgical Personnel Really Need to Double-Glove? AORN J 89. 2009: 322-328.
 4. Mischke C, Veerbeck JH, Saarto A, Lavoie M-C, Pahwa M, Ijaz S. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;(3):CD009573.
 5. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
 6. O'Malley, E., MSPH, et al. Costs of Management of Occupational Exposures to Blood and Body Fluids. Infection Control and Hospital Epidemiology. July 2007. Vol. 28, No. 7 pp. 774-782.
 7. Solano, VM, et al. Actualización del coste de las inoculaciones accidentals en el personal sanitario hospitalario. Gac Sanit. 2005;19(1):29-35.
 8. Junker T, Mujagic E, Hoffmann H, et al., Swiss Med Wkly. 2012 Sep 4;142:w13616. Prevention and control of surgical site infections: review of the Basel Cohort Study.
 9. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Infection Control and Hospital Epidemiology, April 1999, 20(4):247-278.
 10. Bloodborne pathogens standard. 29 CFR 1910.1030. US Department of Labor – Occupational Safety and Health Administration.
 11. Recommended practices for sterile technique.” 2013 Perioperative Standards and Recommended Practices. AORN, Inc. Last revised December 2012.
 12. "Statement on Sharps Safety." American College of Surgeons. October 2007.
 13. McNeilly L. Double gloving: myth versus fact. Infection Control Today. 2011;1-4.
 14. Walczak DA, Pawelczak D, Grobelski B, Pasieka Z. Surgical gloves-do they really protect us? Pol Przegl Chir.2014;86(5):238-43. doi: 10.2478/pjs-2014-0042.
 15. Wigmore S J and Rainey J B. BJS 1994; 81:1480.
Del dette

Recommended articles

What impact does a blood borne virus...
What impact does a blood borne virus have?

Jane Aston shares her experiences with needlestick...

Hullindikeringssystem

Takket være en farget indikatorhanske som er brukt under en strå farget hanske, vil risikoen...

Better protected with double gloving
Better protected with double gloving

Dr Nzewi is a strong advocate of double gloving as...

Are you complying with the EU Sharps...
Are you complying with the EU Sharps Directive?

The EU Sharps Directive took effect on 11 May, 2013....

Biogel Indicator for extra protection
Biogel Indicator for extra protection

Dr Iskandar uses Biogel Indicator when he performs...

The Eye of the Needle report
The Eye of the Needle report

The “Eye of the Needle” report is a report on healthcare...