e-learning

Om pasienthypotermi

Av: : Mölnlycke Health Care, april 11 2014Postet i: e-learning

Perioperativ hypotermi er når en pasients kjernetemperatur synker betraktelig før, under eller etter operasjon. Det er en vanlig komplikasjon ved kirurgiske inngrep som oftest oppstår etter innledning av anestesi. Gjennom kliniske studier og blant helsepersonell er det godt etablert at pasienter har nytte av å bli varmet før, under og etter operasjon.

Utfallet for pasienter som følge av peroperativ hypotermi er dårligere, med en økning i postoperative sårinfeksjoner, hjertekomplikasjoner og blødninger som vanlige komplikasjoner. Pasientenes plager og ubehag samt økte kostnader til behandling og langvarig sykehusinnleggelse er andre konsekvenser av perioperativ hypotermi. Preoperativ pasientvarming for å øke kroppstemperatur og redusere temperaturfallet under kirurgiske inngrep samt aktiv varming under operasjon har vist seg å være effektive metoder for å forhindre hypotermi.

Menneskelig kroppstemperatur varierer

Normal kroppstemperatur varierer fra person til person avhengig av metabolisme: jo høyere (raskere) den er, jo høyere er den normale kroppstemperatur, jo langsommere den er, jo lavere er den normale kroppstemperaturen (normotermi).

Andre faktorer som kan påvirke et individs kroppstemperatur er tid på dagen og hvilken del av kroppen temperaturen måles. kroppstemperaturen er lavere om morgenen på grunn av hvile i løpet av natten og høyere etter en dag med fysisk aktivitet og matinntak. Kroppstemperaturen varierer også på ulike deler av kroppen.

Hvorfor varierer kroppstemperatur?

Vanlige årsaker til økt temperatur er høyere omgivelsestemperatur, matinntak og fysisk anstrengelse. Kroppens mest effektive metode for å senke en forhøyet kroppstemperatur, er ved svetting. Maksimal svetteproduksjon kan være opptil fem liter i løpet av en dag. Kroppstemperaturen kan også senkes gjennom at de overfladiske blodårene utvider seg.

Den vanligste årsaken til nedsatt kroppstememperatur er kalde omgivelser. Kroppstemperaturen kan økes ved at kulden får kroppen til å skjelve. Videre kan de perifere blodkarene trekke seg sammen slik at det blir mindre blod i kroppens ytre deler – derved eksponeres et mindre blodvolum for kulden og man holder seg varmere.

Hva forårsaker hypotermi?

Hypotermi kan forårsakes av nedkjøling og traumatiske skader, og fra (uønskede) reaksjoner på behandlinger som anestesi, nevrokirurgi, indusert hypotermi (f.eks. under hjerteoperasjoner der hjertet, og av og til hele pasienten, nedkjøles for at metabolismen skal være langsommere og redusere oksygenforbruket) legemiddel og ventilasjon. 

Hypotermi kan variere fra mild til alvorlig. De fleste tåler mild hypotermi (35.0°C til 35.9°C kroppstemperatur), noe som ikke er forbundet med betydelig sykdom eller dødsfall. Dødeligheten for pasienter med moderat hypotermi (34.0°C til 34.9°C kroppstemperatur) er estmiert til 21.0 prosent, og er enda høyere ved alvorlig hypotermi (som f.eks., kjernetemperatur < 33.9°C). Til tross for sykehusbehandling, nærmer dødeligheten ved moderat eller alvorlig hypotermi seg 40 prosent.

Hvordan oppstår hypotermi?

 • Pasienter på kalde operasjonsbord
 • Fordampningvarmetap ved åpne kaviteter
 • Eksponering for lave temperaturer før og etter operasjonen
 • Redusert varme fra metabolismen (dvs. ingen muskelaktivitet)
 • Romtempererte antimikrobielle hudforberedelser og IV væsker
 • Ulike former for anestesi (vasodilatasjon)
 • Ulike legemidler (f.eks. midazolam)

Effekter av hypotermi

Vikrningene av hypotermi er proporsjonal med temperaturendringene. Metabolismen reduseres med 10% for hver grad kroppstemperaturen synker. 
Risikoen for komplikasjoner øker:

 • Økt forekomst av infeksjoner
 • Blødning; blodkoagulasjonen er enzym-avhengig (enzymer har en optimal temperatur for deres virkning) og blodplatefunksjonen er temperaturavhengig
 • Forsinket sårtilheling
 • Redusert oksygentilførsel til vev i kroppen, det kan være farlig for hjertet (infarkt og rytmeforstyrrelser) og hjernen (infarkt=slag)
 • Redusert metabolisme, også av legemidler, og lengre virkningstid
 • Skjelving

Hvem er i faresonen?

Friske mennesker har en mekanisme som regulerer indre kroppstemperatur innenfor et meget snevert område. Denne mekanismen er ikke fullt utviklet hos spedbarn og små barn.

Hos eldre mennesker kan ikke lenger blodårene utvide seg så mye som hos yngre voksne; derfor er de svært unge og svært gamle mer utsatt for hypotermi (og også det motsatte, hypertermi, forhøyet kroppstemperatur). I tillegg kan flere medisinske tilstander påvirke kroppens normale termoregulering.

Traumepasienter utgjør en annen gruppe av personer med høy risiko for hypotermi. Jo større traumatisk skade, desto større er sannsynligheten for at nedkjøling vil bli en komplikasjon; faktisk forekommer nedkjøling i 21-66 prosent av alle traumepasienter og indikerer ofte en dårlig prognose for å overleve.

Hypotermi kan forhindres

Effektiv, kontinuerlig pasientvarming reduserer risikoen for hypotermi.

Les hvordan BARRIER EasyWarm bidrar til å forhindre hypotermi

Del dette

Om resultatene fra de kliniske studiene
Om resultatene fra de kliniske studiene

Et klinisk studie som vurderer sikkerheten og effekten...

Warming Update webinar 2012: Next steps...
Warming Update webinar 2012: Next steps in patient warming

It is widely known that hypothermia can result from...

Hvorfor forvarming er effektivt for...
Hvorfor forvarming er effektivt for å forebygge hypotermi

Euroanaesthesia kongressen 2013 ble avholdt i juni...

Hvorfor er det så viktig med retningslinjer...
Hvorfor er det så viktig med retningslinjer for pasientvarming?

Euroanaesthesia kongressen 2013 ble avholdt i juni...

Hvorfor er det så viktig å unngå mild...
Hvorfor er det så viktig å unngå mild hypotermi

Euroanaesthesia kongressen 2013 ble avholdt i juni...

Warming Update webinar 2013
Warming Update webinar 2013

Common side effects of surgical procedures can include...

e-Learning: Lær om utilsiktet perioperativ...
e-Learning: Lær om utilsiktet perioperativ hypotermi samt hvordan det kan forebygges

Utilsiktet perioperativ hypotermi bør unngås. Med vårt...