Reduser påvirkning på miljøet

  • Minimer mengden tomemballasje fra separat pakkede komponenter
  • Minimer svinn som skyldes feilplukking av separat pakkede komponenter
  • Riktig konfigurasjon av prosedyrebrett minsker svinn av ubrukte komponenter