Klinisk evidens

Prinsipper for å unngå smerte ved bandasjeskift - WUWHS 2008

Av: : Mölnlycke Health Care, mai 30 2014Postet i: Klinisk evidens

Prinsipper for best praksis

I 2008 publiserte The World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) nye prinsipper for hvordan smerte ved bandasjeskift best kan unngås. Internasjonale spesialister i WUWHS står bak de nye prinsipper.

 

Prinsippdokumentet, "Minimising pain at dressing-related procedures" inneholder ti utsagn og veiledning med vitenskapelig dokumenterte metoder, samt praktiske instrumenter og tips til å måle, evaluere og dokumentere smerter ved bandasjeskift. 
Målgruppen er helsepersonell, pasienter, økonomer i helsesektoren og politiske beslutningstakere som er involvert i sårbehandlingsprosedyrer.

 

WUWHS prinsipper

 1. Identifiser og behandle årsaken til det kroniske såret, og imøtekom pasientens uttrykk for bekymringer. Vurder smerten ved hvert møte. 
 2. Evaluer og dokumenter jevnlig smerteintensiteten og -karakteren (før, under og etter bandasjeskift)
 3. Rens såret forsiktig, og bruk myke kompresser. Unngå kalde væsker.
 4. Velg hensiktsmessig metode for rensing. Vær oppmerksom på økt smertepåvirkning.
 5. Velg bandasje som minimerer skade/smerte ved applisering og fjerning.
 6. Behandle infeksjoner som kan forårsaker smerte relatert til sår og som hemmer helingen.
 7. Behandle lokale faktorer som kan forårsake smerte relatert til sår (for eksempel inflammasjon, skade, trykk, maserasjon).
 8. Velg en egnet bandasje for å minimere smerte relatert til sår, vurdert ut fra brukstid, væskebalanse, helingspotensiale og maserasjon.
 9. Evaluer hver pasients behov for farmakologiske (topiske/systemiske midler) og ikke-farmakologiske strategier for å minimere smerte relatert til sår.
 10. Involver pasienten for å optimalisere smertebehandlingen.
 11. Helsepersonell bør sørge for kontroll av smerte relatert til sår for alle pasienter.

 

Del dette

Klinisk evidens sammendrag
Klinisk evidens sammendrag

Mölnlycke Health Care tilbyr sikre og effektive produkter offers safe and efficient products that help hospitals provide high-quality healthcare to patients....