Infeksjonsforebygging

SI, SSI eller HAI – dette er forskjellene1

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Infeksjonsforebygging

Sykehusinfeksjon (SI) og helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) er betegnelser som brukes om hverandre, og definisjonene overlapper hverandre. 
 
En sykehusinfeksjon (SI) er en infeksjon som utvikles hos en pasient 48 timer eller mer etter sykehusinnleggelse1.

En infeksjon på operasjonsstedet (SSI - Surgical Site Infection) er en infeksjon som utvikles i løpet av 30 dager etter en operasjon eller i løpet av ett år etter implantasjon, forutsatt at infeksjonen synes å være relatert til operasjonen. Post-operativ SSIer den vanligste helsetjenesteassosierte infeksjonen hos kirurgiske pasienter.

En helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) er en infeksjon som er ervervet som et resultat av en helsetjeneste, enten i en akutt (sykehus) eller ikke-akutt setting1. HAI er altså en infeksjon som kan være ervervet ved behandling både på sykehus og utenfor sykehus, for eksempel på sykehjem.

Referenser

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Kap. 2: Healthcare-associated infection
Del dette

Et nytt blikk på preoperativ helkroppsvask
Et nytt blikk på preoperativ helkroppsvask

Mölnlycke Health Care og professor Judith Tanner presenterer helkroppsvask og resultater fra studier hvor to antiseptiske produkter for helkroppsvask,...