Infeksjonsforebygging

Et nytt blikk på preoperativ helkroppsvask

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Infeksjonsforebygging

Mölnlycke Health Care og professor Judith Tanner presenterer helkroppsvask og resultater fra studier hvor to antiseptiske produkter for helkroppsvask, ble sammenlignet med bruk av såpe.

Preoperativ kroppsvask med en antiseptisk oppløsning før kirurgi, ble introdusert for over 30 år siden. Formålet med helkroppsvask er å redusere antall hudbakterier og dermed redusere risikoen for postoperative sårinfeksjoner. I dag finnes det ingen retningslinjer som støtter preoperativ kroppsvask med et antiseptikum. Som oftest anbefales et bad eller en dusj med såpevask. Likevel er preoperativ vask vanlig brukt på europeiske sykehus.

Bilde av Judith Tanner

 Professor Tanner et al. utførte en randomisert studie med 60 deltakere for å sammenligne effekten av såpe og to antiseptiske vaskprodukter på kolonidannende enheter i opptil seks timer – og for å stille spørsmål ved dagens retningslinjer.

Resultatene fra studien ble presentert ved The International Conference of the Hospital Infection Society (HIS) i Liverpool i England i oktober 2010. Filmen nedenfor er et opptak fra Professor Tanners presentasjon under konferansen.

Studiens konklusjon er at helkroppsvaskmed HiBiScrub PLUS(4 % klorheksdinglukonat) fra Mölnlycke Health Care var signifikant mer effektivt for reduksjon av kolonidannende enheter enn vask med såpe og vann.

Studien ble også publisert i Journal of Infection Prvention i 2011.

 
Del dette

SI, SSI eller HAI – dette er forskjellene
SI, SSI eller HAI – dette er forskjellene

Sykehusinfeksjon (SI) og helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) er betegnelser som brukes om hverandre, og definisjonene overlapper hverandre.   En sykehusinfeksjon...